Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Atomerőművi technológiák

  A tantárgy angol neve: Nuclear Power Plant Technologies

  Adatlap utolsó módosítása: 2019. február 15.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki szak, MSc képzés         

  Nukleáris rendszertechnika mellékspecializáció         

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  TE80MV00   1/0/1/f 2  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Czifrus Szabolcs,
  A tantárgy tanszéki weboldala http://www.reak.bme.hu/tantargyak/villamosmernok-msc/atomeromovi-technologiak-bmete80mv00.html
  4. A tantárgy előadója Dr. Czifrus Szabolcs
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Fizikai alapismeretek, nukleáris alapismeretek
  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:
  Nukleáris alapok mérnököknek (BMETE80MV02), Termohidraulika és reaktorbiztonság (BMETE80MV01)
  7. A tantárgy célkitűzése Az elkövetkező években a Paksi Atomerőmű az üzemidő-hosszabbítás, illetve új blokkok építése miatt jelentős számú mérnöknek - köztük villamosmérnököknek - fog munkát kínálni. Azok számára, akiknek távlati céljaik között szerepelhet a nukleáris iparban való elhelyezkedés, az atomenergetikai szaktudás előnyt jelenthet. A Nukleáris rendszertechnika mellékspecializáció három tantárgyának célkitűzése, hogy a hallgatók elsajátítsák az atomreaktorokkal, atomerőművekkel kapcsolatos alapvető műszaki és fizikai alapismereteket. Ezen ismereteken belül az Atomerőművi technológiák c. tárgy a reaktorok biztonságos üzemeltetéséhez kapcsolódó legfontosabb mérnöki ismeretekbe vezeti be a hallgatókat.
  8. A tantárgy részletes tematikája

   

  1.     Reaktivitás-visszacsatolások üzemvitelre gyakorolt hatása, a reaktor önszabályozó képessége.

  2.     Xenon- és szamárium-mérgezettség üzemviteli vonatkozásai: xenon-mérgezettség időbeli alakulása teljesítményreaktorok térbeli xenonlengése.

  3.     Az atomreaktor mint sugárforrás: az üzemelő és a leállított reaktor mint sugárforrás; gamma- és neutronsugárzás reaktor körüli védőszerkezetei.

  4.     Az atomreaktor mint hőforrás: a reaktorfizikai és hőtechnikai jellemzők közötti kapcsolat, hőtechnikai korlátok, aszimmetriák és ezek okai.

  5.     Aktívzóna-monitorozás, felügyelet: in- és ex-core detektorok. 

  6.     Reaktorok szabályozása: szabályozókazetták, differenciális és integrális értékesség, kiégő mérgek, bórsavas szabályozás.

  7.     Fűtőelemek üzemviteli viselkedése: meghibásodások, fűtőelem-ellenőrzés.

  8.     A reaktortartály sugárkárosodása: reaktortartály-felügyelet, tartály-élettartam; a zónaelrendezés hatása; felújító hőkezelés.

  9-10.              Mérési gyakorlatok az Oktatóreaktorban: gáztöltésű és neutrondetektorok

  11-12.            Mérési gyakorlatok az Oktatóreaktorban: szcintillációs és félvezető detektorok

  13-14.         Mérési gyakorlatok az Oktatóreaktorban: reaktorüzemeltetési gyakorlat.


   

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Előadás és laborgyakorlat az Oktatóreaktorban
  10. Követelmények

  Zárthelyi dolgozat a 14. héten

  A laboratóriumi gyakorlaton a részvétel kötelező.
  11. Pótlási lehetőségek A zárthelyihez a TVSZ előírásai szerint mind a szorgalmi, mind a pótlási időszakban 1-1 pótlási lehetőséget biztosítunk.
  12. Konzultációs lehetőségek Az előadások után, illetve az előadóval egyeztetett időpontban. 
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom Csom Gyula: Atomerőművek üzemtana II.
  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  Kontaktóra

  28 

  Készülés előadásokra

   4

  Készülés laborra

  8

  Készülés zárthelyire

   20

  Házi feladat elkészítése

   

  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

   

  Vizsgafelkészülés

   

  Összesen

   60


  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta Dr. Czifrus Szabolcs  egyetemi docens, BME Nukleáris Technikai Intézet