Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Tudattalan

  A tantárgy angol neve: The Unconscious

  Adatlap utolsó módosítása: 2012. október 24.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Természettudományi Kar

  Kognitív Tudományi Tanszék

   

  Villamosmérnöki Szak 
  Műszaki Informatika Szak 
  Egészségügyi Mérnöki Szak 
  Gazdasági Informatikai Szak 
  Választható tárgy
  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  TE47A013   2/0/0/f 2  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Kocsis Gábor,
  A tantárgy tanszéki weboldala http://www.cogsci.bme.hu/
  8. A tantárgy részletes tematikája A tantárgy célja bevezetést nyújtani a tudatos és tudattalan folyamatok világába. A célunk bemutatni azokat az eseményeket, jelenségeket, amelyek nemcsak nem szándékosan, de a tudatosan nem hozzáférhetően befolyásolják megismerő folyamatainkat, döntéseinket, cselekvéseinket. A tudatos és tudattalan folyamatok határvonala nehezen definiálható, de azért kísérletet teszünk rá. A kurzus hallgatói az óra alatt számukra ismerős jelenségek magyarázatával találkozhatnak. Ez a perspektíva szélesítésén túl önmaguk és környezetük jobb megismerésében is segítségükre lehet.

  I. Bevezető - 1. a tudattalan alapfogalmai, alapfolyamatai: a tudat filozófiája és története 2. a tudatosság korrelátumai, a tudatosulás sebessége, a 3. tudattalan koncepciója a pszichoanalízis fejlődésében

  II. A tudattalan mindennapi működése: 4. tudattalan emlékezet és tanulás; 5. felejtés; 6. nyelvi folyamatok és a tudattalan kapcsolata: freudi elszólások, nyelvi relativizmus, metaforák, embodiment; 7. mellényúlások: a mozgatórendszer és a tudattalan kapcsolata; 8. tudattalan folyamatok döntéseinkben: preferencia, bias, intuíció; placebo, szomatikus markerek; 9. akaratlan kommunikáció; 10. akaratlan percepció; 

  III. Abnormális és állati tudat: 11. módosult tudat, kannabisz, hipnózis, kóma; 12. álmok; 13. patológiák: konfabuláció, többszörös személyiségzavar, arcészlelési zavarok, frontál szindrómák, PTSD, OCD, skizofrénia, vaklátás; 14. állati tudat;
  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) előadás
  10. Követelmények

  a.     A szorgalmi időszakban: 2 zárthelyi dolgozaton (félév közepén és a félév végén) legalább elégséges osztályzat elérése

  b.     A vizsgaidőszakban:

  c.     Elővizsga:

  11. Pótlási lehetőségek Sikertelen zárthelyi a szorgalmi időszakban a pótzárthelyin pótolható. 
  A sikertelen (pót)zárthelyi a pótlási héten különeljárási díj ellenében egy további alkalommal pótolható.
  12. Konzultációs lehetőségek Az órák ideje alatt heti rendszerességgel, később megjelölendő időpontban
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Freud, S. (több kiadás). A mindennapi élet pszichopatológiája

  Csépe V., Győri M., Ragó A. (2007). Általános pszichológia 2. Budapest: Osiris

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra28
  Félévközi készülés órákra8
  Felkészülés zárthelyire24
  Házi feladat elkészítése 
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása
  Vizsgafelkészülés
  Összesen60
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név

  beosztás

  Munkahely (tanszék, kutatóintézet stb.)

  Keresztes Attila

  tudományos segédmunkatárs

  Kognitív Tudományi Tanszék

  Kemény Ferenc

  tudományos segédmunkatárs

  Kognitív Tudományi Tanszék