Érzelmek, gondolkodás és az agy

A tantárgy angol neve: Emotions, Thoughts and the Brain

Adatlap utolsó módosítása: 2012. október 24.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Természettudományi Kar

Kognitív Tudományi Tanszék

 

Villamosmérnöki Szak 
Műszaki Informatika Szak 
Egészségügyi Mérnöki Szak 
Gazdasági Informatikai Szak 
Választható tárgy
Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
TE47A012   2/0/0/f 2  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Kocsis Gábor,
A tantárgy tanszéki weboldala http://www.cogsci.bme.hu/
4. A tantárgy előadója

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Demeter Gyula

 Kognitív Tudományi Tanszék

Simor Páter Dániel

 

Kognitív Tudományi Tanszék

Pajkossy Péter

 

Kognitív Tudományi Tanszék

8. A tantárgy részletes tematikája

A kurzus elsődleges célja az alapvető érzelmi és gondolkodási folyamatok ismeretese bemutatva a kurrens kutatásokat, agyi működésmódokat. Arra törekszünk, hogy konkrét példákon, klinikai esteken keresztül szemléltessük az érzelmek és gondolkodás közti bonyolult kapcsolatrendszert bemutatva az érintett idegrendszeri struktúrákat. Kitérünk azokra a súlyos klinikai zavarokra ahol ezen hálózatok sérülése áll fenn és válaszokat próbálunk adni olyan hasonló kérdésekre, mint pl: Előbb gondolkodunk, vagy előbb érzünk? Milyen agyi és evolúciós háttere van a szorongásnak? Hogyan fejlődtek ki az evolúció során az érzelmeink és a gondolkodási képességeink?

1., Bevezetés, példák, kedvcsináló

2., Mik azok az érzelmek? - felosztás, evolúciós eredet

3., Gondolkodás pszichológiája

4., Érzelmek és az agy -idegrendszeri háttér

5., Gondolkodás és az agy -idegrendszeri háttér

6., Hogyan hatnak egymásra az érzelmeink és a gondolataink? Az érzelmek és a gondolkodás kölcsönhatásai I.

7., Hogyan hatnak egymásra az érzelmeink és a gondolataink? AZ érzelmek és a gondolkodás kölcsönhatásai II.

8., Az érzelmi élet és a gondolkodás fejlődése gyerekkorban.

9. Ha sérül az agy- gondolkodás és érzelem agysérülés után

10., Ha rosszul működik az agy - gondolkodás és érzelem zavarai I.

11., Ha rosszul működik az agy - gondolkodás és érzelem zavarai II.
9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) előadás
10. Követelmények szorgalmi időszakban: 2 zárthelyi dolgozat (félév közepén és a félév végén)- legalább elégséges teljesítmény
11. Pótlási lehetőségek Sikertelen zárthelyi a szorgalmi időszakban a pótzárthelyin pótolható. 
A sikertelen (pót)zárthelyi a pótlási héten különeljárási díj ellenében egy további alkalommal pótolható.
12. Konzultációs lehetőségek Előadások alatt/után, valamint heti rendszerességgel fogadóórán (később kihirdetett időpontban).
13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

Pléh - Kovács - Gulyás (szerk.): Kognitív idegtudomány. Budapest, Osiris Kiadó, 2003

Csépe - Győri - Ragó (szerk): Általános Pszichológia II-III. Osiris. 2007.

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra28
Félévközi készülés órákra10
Felkészülés zárthelyire22
Házi feladat elkészítése
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása
Vizsgafelkészülés
Összesen60
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név

beosztás

Munkahely (tanszék, kutatóintézet stb.)

Dr. Racsmány Mihály

egyetemi docens

Kognitív Tudományi Tanszék

Demeter Gyula

tanársegéd

Kognitív Tudományi Tanszék