Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Érzelmek, gondolkodás és az agy

  A tantárgy angol neve: Emotions, Thoughts and the Brain

  Adatlap utolsó módosítása: 2012. október 24.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Természettudományi Kar

  Kognitív Tudományi Tanszék

   

  Villamosmérnöki Szak 
  Műszaki Informatika Szak 
  Egészségügyi Mérnöki Szak 
  Gazdasági Informatikai Szak 
  Választható tárgy
  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  TE47A012   2/0/0/f 2  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Kocsis Gábor,
  A tantárgy tanszéki weboldala http://www.cogsci.bme.hu/
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Demeter Gyula

   Kognitív Tudományi Tanszék

  Simor Páter Dániel

   

  Kognitív Tudományi Tanszék

  Pajkossy Péter

   

  Kognitív Tudományi Tanszék

  8. A tantárgy részletes tematikája

  A kurzus elsődleges célja az alapvető érzelmi és gondolkodási folyamatok ismeretese bemutatva a kurrens kutatásokat, agyi működésmódokat. Arra törekszünk, hogy konkrét példákon, klinikai esteken keresztül szemléltessük az érzelmek és gondolkodás közti bonyolult kapcsolatrendszert bemutatva az érintett idegrendszeri struktúrákat. Kitérünk azokra a súlyos klinikai zavarokra ahol ezen hálózatok sérülése áll fenn és válaszokat próbálunk adni olyan hasonló kérdésekre, mint pl: Előbb gondolkodunk, vagy előbb érzünk? Milyen agyi és evolúciós háttere van a szorongásnak? Hogyan fejlődtek ki az evolúció során az érzelmeink és a gondolkodási képességeink?

  1., Bevezetés, példák, kedvcsináló

  2., Mik azok az érzelmek? - felosztás, evolúciós eredet

  3., Gondolkodás pszichológiája

  4., Érzelmek és az agy -idegrendszeri háttér

  5., Gondolkodás és az agy -idegrendszeri háttér

  6., Hogyan hatnak egymásra az érzelmeink és a gondolataink? Az érzelmek és a gondolkodás kölcsönhatásai I.

  7., Hogyan hatnak egymásra az érzelmeink és a gondolataink? AZ érzelmek és a gondolkodás kölcsönhatásai II.

  8., Az érzelmi élet és a gondolkodás fejlődése gyerekkorban.

  9. Ha sérül az agy- gondolkodás és érzelem agysérülés után

  10., Ha rosszul működik az agy - gondolkodás és érzelem zavarai I.

  11., Ha rosszul működik az agy - gondolkodás és érzelem zavarai II.
  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) előadás
  10. Követelmények szorgalmi időszakban: 2 zárthelyi dolgozat (félév közepén és a félév végén)- legalább elégséges teljesítmény
  11. Pótlási lehetőségek Sikertelen zárthelyi a szorgalmi időszakban a pótzárthelyin pótolható. 
  A sikertelen (pót)zárthelyi a pótlási héten különeljárási díj ellenében egy további alkalommal pótolható.
  12. Konzultációs lehetőségek Előadások alatt/után, valamint heti rendszerességgel fogadóórán (később kihirdetett időpontban).
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Pléh - Kovács - Gulyás (szerk.): Kognitív idegtudomány. Budapest, Osiris Kiadó, 2003

  Csépe - Győri - Ragó (szerk): Általános Pszichológia II-III. Osiris. 2007.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra28
  Félévközi készülés órákra10
  Felkészülés zárthelyire22
  Házi feladat elkészítése
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása
  Vizsgafelkészülés
  Összesen60
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név

  beosztás

  Munkahely (tanszék, kutatóintézet stb.)

  Dr. Racsmány Mihály

  egyetemi docens

  Kognitív Tudományi Tanszék

  Demeter Gyula

  tanársegéd

  Kognitív Tudományi Tanszék