(N)Agy - bajban

A tantárgy angol neve: Brain in Trouble

Adatlap utolsó módosítása: 2012. október 24.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Természettudományi Kar

Kognitív Tudományi Tanszék

 

Villamosmérnöki Szak 
Műszaki Informatika Szak 
Egészségügyi Mérnöki Szak 
Gazdasági Informatikai Szak 
Választható tárgy
Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
TE47A011   2/0/0/f 2  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Kocsis Gábor,
A tantárgy tanszéki weboldala http://www.cogsci.bme.hu/
4. A tantárgy előadója

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Zimmer Márta

egyetemi adjunktusKognitív Tudományi Tanszék
6. Előtanulmányi rend
Kötelező:
NEM KépzésLétezik("9N-MC10") ÉS NEM KépzésLétezik("9NAMC10")

A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

8. A tantárgy részletes tematikája

A tárgy alapvető célja, hogy az orvostudomány (anatómia, neurológia), a pszichológia és a biológia tudományterületeinek segítségével körüljárjunk ismert agyi sérüléseket, neurológiai tünetcsoportokat. A kurzus óráin az egyes tünetek megértéséhez szükséges anatómiai összefoglalás után példákkal, videofilmeken keresztüli szemléltetéssel tekintjük át a fontosabb központi idegrendszeri deficiteket.

1. A vizuális rendszer működésének alacsonyabbszintű zavarai - a szem betegségei, látótér-kiesések, vaklátás

2. A tárgy- és arcészlelés zavarai

3. Tér- és mozgásészlelési zavarok

4. A motoros rendszer működésének zavarai - tic, Tourette, HD, SM

5. Alvászavarok, epilepszia, kóma

6. Emlékezeti zavarok

7. Magasabb kognitív funkciók (beszéd, olvasás, számolás) zavarai

8. Alkohol, drog - rövid- és hosszútávú hatások az idegrendszerben

9. Tudatos feldolgozás zavarai

10. Szorongás, hangulatzavarok, depresszió

11. Szkizofrénia, negatív tünetek, hallucinációk, pszichopátiák, többszörös személyiség

12. Evés- és testképzavarok

13. Életkori sajátosságok - fejlődési rendellenességek, öregedés, demencia 

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) előadás
10. Követelmények Szorgalmi időszakban: Az előadásokon való jelenlét és aktív részvétel, két zárthelyi dolgozat a szorgalmi időszakban, mindkettőt minimum elégségesre teljesítve.
11. Pótlási lehetőségek Sikertelen zárthelyi a szorgalmi időszakban a pótzárthelyin pótolható. 
A sikertelen (pót)zárthelyi a pótlási héten különeljárási díj ellenében egy további alkalommal pótolható.
12. Konzultációs lehetőségek Előadások alatt/után, valamint heti rendszerességgel fogadóórán (később kihirdetett időpontban).
13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

Fonyó Attila: Élettan gyógyszerészhallgatók részére. Budapest, Medicina Kiadó, 2007.

Pléh - Kovács - Gulyás (szerk.): Kognitív idegtudomány. Budapest, Osiris Kiadó, 2003.

Márkus Attila: Neurológia pszichológia szakos hallgatóknak. Budapest, Akadémiai Kiadó, 2006.

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra28
Félévközi készülés órákra10
Felkészülés zárthelyire22
Házi feladat elkészítése
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása
Vizsgafelkészülés
Összesen60
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név

beosztás

Munkahely (tanszék, kutatóintézet stb.)

Dr. Zimmer Márta

egyetemi adjunktus

Kognitív Tudományi Tanszék

Németh Kornél

PhD hallgató

Kognitív Tudományi Tanszék

Vakli Pál

PhD hallgató

Kognitív Tudományi Tanszék