Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  (N)Agy - bajban

  A tantárgy angol neve: Brain in Trouble

  Adatlap utolsó módosítása: 2012. október 24.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Természettudományi Kar

  Kognitív Tudományi Tanszék

   

  Villamosmérnöki Szak 
  Műszaki Informatika Szak 
  Egészségügyi Mérnöki Szak 
  Gazdasági Informatikai Szak 
  Választható tárgy
  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  TE47A011   2/0/0/f 2  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Kocsis Gábor,
  A tantárgy tanszéki weboldala http://www.cogsci.bme.hu/
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Zimmer Márta

  egyetemi adjunktusKognitív Tudományi Tanszék
  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  NEM KépzésLétezik("9N-MC10") ÉS NEM KépzésLétezik("9NAMC10")

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  A tárgy alapvető célja, hogy az orvostudomány (anatómia, neurológia), a pszichológia és a biológia tudományterületeinek segítségével körüljárjunk ismert agyi sérüléseket, neurológiai tünetcsoportokat. A kurzus óráin az egyes tünetek megértéséhez szükséges anatómiai összefoglalás után példákkal, videofilmeken keresztüli szemléltetéssel tekintjük át a fontosabb központi idegrendszeri deficiteket.

  1. A vizuális rendszer működésének alacsonyabbszintű zavarai - a szem betegségei, látótér-kiesések, vaklátás

  2. A tárgy- és arcészlelés zavarai

  3. Tér- és mozgásészlelési zavarok

  4. A motoros rendszer működésének zavarai - tic, Tourette, HD, SM

  5. Alvászavarok, epilepszia, kóma

  6. Emlékezeti zavarok

  7. Magasabb kognitív funkciók (beszéd, olvasás, számolás) zavarai

  8. Alkohol, drog - rövid- és hosszútávú hatások az idegrendszerben

  9. Tudatos feldolgozás zavarai

  10. Szorongás, hangulatzavarok, depresszió

  11. Szkizofrénia, negatív tünetek, hallucinációk, pszichopátiák, többszörös személyiség

  12. Evés- és testképzavarok

  13. Életkori sajátosságok - fejlődési rendellenességek, öregedés, demencia 

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) előadás
  10. Követelmények Szorgalmi időszakban: Az előadásokon való jelenlét és aktív részvétel, két zárthelyi dolgozat a szorgalmi időszakban, mindkettőt minimum elégségesre teljesítve.
  11. Pótlási lehetőségek Sikertelen zárthelyi a szorgalmi időszakban a pótzárthelyin pótolható. 
  A sikertelen (pót)zárthelyi a pótlási héten különeljárási díj ellenében egy további alkalommal pótolható.
  12. Konzultációs lehetőségek Előadások alatt/után, valamint heti rendszerességgel fogadóórán (később kihirdetett időpontban).
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Fonyó Attila: Élettan gyógyszerészhallgatók részére. Budapest, Medicina Kiadó, 2007.

  Pléh - Kovács - Gulyás (szerk.): Kognitív idegtudomány. Budapest, Osiris Kiadó, 2003.

  Márkus Attila: Neurológia pszichológia szakos hallgatóknak. Budapest, Akadémiai Kiadó, 2006.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra28
  Félévközi készülés órákra10
  Felkészülés zárthelyire22
  Házi feladat elkészítése
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása
  Vizsgafelkészülés
  Összesen60
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név

  beosztás

  Munkahely (tanszék, kutatóintézet stb.)

  Dr. Zimmer Márta

  egyetemi adjunktus

  Kognitív Tudományi Tanszék

  Németh Kornél

  PhD hallgató

  Kognitív Tudományi Tanszék

  Vakli Pál

  PhD hallgató

  Kognitív Tudományi Tanszék