Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Kalandozások az álomkutatás területén

  A tantárgy angol neve: Roaming in the Field of Dream Research

  Adatlap utolsó módosítása: 2010. november 3.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Természettudományi Kar

  Kognitív Tudományi Tanszék

  Villamosmérnöki Szak
  Műszaki Informatika Szak
  Egészségügyi Mérnöki Szak
  Gazdasági Informatikai Szak
  Választható tárgy
  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  TE47A009   2/0/0/f 2  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Racsmány Mihály,
  A tantárgy tanszéki weboldala http://www.cogsci.bme.hu/
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Racsmány Mihály

  egyetemi docens

  Kognitív Tudományi Tanszék

  Simor Péter

  PhD hallgató

  Kognitív Tudományi Tanszék

  8. A tantárgy részletes tematikája

  - Álomkutatás egykor és ma (Bevezetés, történeti és kulturális aspektusok, álomfejtés, pszichoanalízis, modern álomelméletek)

  - Az álmodás termőföldje I. (Alvásstádiumok, álom és agyműködés)

  - Az álmodás termőföldje II. (az álmok neuropszichológiai megközelítése)

  - Fejlődéslélektani szempontok (gyerekek álmai, álmodás és kognitív fejlődés)

  - Álom és mentális egészség (érzelemszabályozási elméletek, álomfunkciók)

  - Álomzavarok (rémálmok, alvásparalízis, alvajárás, pavor nocturnus, narkolepszia)

  - Miről szólnak az álmok? (az álmok tartalma, egyéni, nemi, kulturközi különbségek)

  - Álmodás és emlékezet (az álmok építőkövei, alvás és emlékezeti konszolidáció)

  - Álom és kreativitás (álomihlet a tudományban és a művészetekben)

  - Álom és Tudat (tudatos álmodás, hipnózis, relaxáció - idegtudományi megközelítések)

   

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) előadás
  10. Követelmények

  a.         A szorgalmi időszakban:     1 zh (teszt) és 1 esszé kidolgozása

  b.       A vizsgaidőszakban:

  c.              Elővizsga:

  11. Pótlási lehetőségek

  Sikertelen zárthelyi a szorgalmi időszakban a pótzárthelyin pótolható.
  A sikertelen (pót)zárthelyi a pótlási héten különeljárási díj ellenében egy további alkalommal pótolható.

  12. Konzultációs lehetőségek

  Az órák ideje alatt heti rendszerességgel, később megjelölendő időpontban

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Bódizs Róbert: Alvás, álom, bioritmusok

  Kognitív Idegtudomány (szerk:Pléh Csaba, Gulyás Balázy, Kovács Gyula)

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra28
  Félévközi készülés órákra 
  Felkészülés zárthelyire16
  Házi feladat elkészítése16
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 
  Vizsgafelkészülés 
  Összesen60
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr Racsmány Mihály

  egyetemi docens

  Kognitív Tudományi Tanszék

   

   

  Simor Péter

  PhD hallgató

  Kognitív Tudományi Tanszék