Divat és a reklám lélektana

A tantárgy angol neve: Fashion and the Psychology of Advertising

Adatlap utolsó módosítása: 2011. március 28.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Természettudományi Kar

Kognitív Tudományi Tanszék

Villamosmérnöki Szak
Műszaki Informatika Szak
Egészségügyi Mérnöki Szak
Gazdasági Informatikai Szak
Választható tárgy

 

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
TE47A008   2/0/0/f 2  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Kovács Ilona,
A tantárgy tanszéki weboldala http://www.cogsci.bme.hu/
4. A tantárgy előadója

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Kovács Ilona

egyetemi tanár

Kognitív Tudományi Tanszék

Zétényi Tamás

 

Kognitív Tudományi Tanszék

6. Előtanulmányi rend
Kötelező:
NEM (TargyEredmeny("BMEGT47A008", "JEGY", _) >= 2)

A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

7. A tantárgy célkitűzése

A kurzus a reklámot tárgyalja a (vélt) befogadó, a reklámot készítő és a reklámozó perspektívájából interdiszciplináris megközelítésben. A filozófia, közgazdaságtudomány, pszichológia, biológia, alkalmazott művészetek stb. együttes tudására támaszkodva tárgyaljuk a megjelölt témákat.

8. A tantárgy részletes tematikája

BEVEZETÉS 1 A gépezet – A kommunikációs késztetés kihasználása. kulcsszavak: alkalmazott tudomány?  és/vagy - művészet? divat?

 

BEVEZETÉS 2  A megkülönböztetés technikái és eszközei. - kulcsszavak:  egyenruha, bilog, cégér, médiumok és a gazdaság változása – a XX. század

 

VIZUALITÁS VS. KOMMUNIKÁCIÓ -     Az észlelés érzékelés invarianciái és kihasználhatóságuk. kulcsszavak: szín, gestalt, figura-alap, illúziók ...

 

VIZUALITÁS VS. KOMMUNIKÁCIÓ 2 - Mit mennyire és hogyan láttassunk? Mit tudnak a tervezők? Guruk és laikusok. kulcsszavak: méret, elrendezés, fotó vs. grafika, film/video

 

KÉPZELET - A „lelki szem” képernyője és a realitás. A látvány „tovább él”.  kulcsszavak: kép vs. képzeleti kép, mentális forgatás, ábrándozás,

 

FIGYELEM - A figyelem "megragadása". Mire elég a figyelem felkeltése? kulcsszavak: figyelt és nem figyelt ingerek, figyelem vs. emlékezet, "sajátnév hatás" ...

 

MOTIVÁCIÓ/ÉRZELMEK – „Elemi ösztönök, elemi motivációk”. Szorongás és birtoklás. Szorongás és vásárlás. kulcsszavak:   Maslow, szorongás és típusai, birtoklási /vásárlási kényszer, biztonság

 

EMLÉKEZET - Mire is emlékszünk? Emlékezet és fogyasztás. A nevére emlékszünk, a sex-re nem. kulcsszavak:            memória típusok, felismerés vs. felidézés, tartalom

 

EGYÉN vs. CSOPORT vs. REKLÁM - A puritán. Az okos és a céda. Avagy a hovatartozás, csoporton belüli státusz és a reklám.  kulcsszavak:csoport, kognitív disszonancia, utánzás

 

VÉLEMÉNY ÉS BEFOLYÁSOLHATÓSÁG - A tudás nem (mindig) segít! Röviden, érthetően és sokszor!             kulcsszavak: attitüd, rábeszélhetőség, demagógia, relatív információbőség, használhatatlan tudás

 

SZEMÉLYISÉG - Szabadság vs. reklám. Azt látom, amit "akarok", nem azt látom amit "akarok". kulcsszavak: szabadság, perceptuális stílus, személyiség típusok

 

HATÁSVIZSGÁLATOK – Kinek mennyi a haszna? Hogyan mérjük a reklámokat? Mit használhatunk és mit használunk a vizsgálatokból? kulcsszavak:   fogyasztási görbék, termék rés, kérdőív, műszeres technikák (labor vs. live), people-meter (tv)...

 

A FOGYASZTÓ ÉS A REKLÁMOZÓ LELKE - Egyikük sem ilyen lovat akar. Miért rosszak – ha igen - a reklámok? kulcsszavak: megoldás, egzisztencia

 

TERMÉK/SZOLGÁLTATÁS - A tervezéstől a marketingig. kulcsszavak: "színes, szagos, sztereo", a desing mindent visz

 

VÉLEMÉNY BEFOLYÁSOLÁS NAGYBAN - A politikai reklám, public relations és a tömegmédia. Avagy semmi sem az, aminek látszik. kulcsszavak: szerepelni pedig kell, elkötelezett média, bulvár

 

     ZH

     Pótzh

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) előadás
10. Követelmények

A szorgalmi időszakban zárthelyi dolgozat 2 alkalommal, többszörös választásos tesztkérdések formájában.


11. Pótlási lehetőségek

Sikertelen zárthelyi a szorgalmi időszakban a pótzárthelyin pótolható.
A sikertelen (pót)zárthelyi a pótlási héten különeljárási díj ellenében egy további alkalommal pótolható.

12. Konzultációs lehetőségek Az órák ideje alatt heti rendszerességgel, később megjelölendő időpontban
13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

Ogilvy,D. (1992/2006) A reklámról. Budapest: Park Kiadó

Ogilvy,D. (1995) Egy reklámszakember vallomásai. Budapest: Park Kiadó

Pratkanis,A. – Aronson, E. (1992) A rábeszélőgép. Budapest: Ab Ovo Kiadó

Toscani,O. (1999) Reklám te mosolygó hulla. Budapest: Park Kiadó

Steel, J. (2003) Igazság, hazugság, reklám. Budapest: Sanoma

 

ajánlott:

Dichter,E. (1964) Handbook of consumer motivation. New York: McGraw-Hill

Zétényi T. (1999) Direkt marketing kézikönyv. Budapest: Magyar Posta

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra28
Félévközi készülés órákra4
Felkészülés zárthelyire28
Házi feladat elkészítése 
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 
Vizsgafelkészülés 
Összesen60
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

 Kovács Ilona

   egyetemi tanár

Kognitív Tudományi Tanszék