Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Divat és a reklám lélektana

  A tantárgy angol neve: Fashion and the Psychology of Advertising

  Adatlap utolsó módosítása: 2011. március 28.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Természettudományi Kar

  Kognitív Tudományi Tanszék

  Villamosmérnöki Szak
  Műszaki Informatika Szak
  Egészségügyi Mérnöki Szak
  Gazdasági Informatikai Szak
  Választható tárgy

   

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  TE47A008   2/0/0/f 2  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Kovács Ilona,
  A tantárgy tanszéki weboldala http://www.cogsci.bme.hu/
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Kovács Ilona

  egyetemi tanár

  Kognitív Tudományi Tanszék

  Zétényi Tamás

   

  Kognitív Tudományi Tanszék

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  NEM (TargyEredmeny("BMEGT47A008", "JEGY", _) >= 2)

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

  7. A tantárgy célkitűzése

  A kurzus a reklámot tárgyalja a (vélt) befogadó, a reklámot készítő és a reklámozó perspektívájából interdiszciplináris megközelítésben. A filozófia, közgazdaságtudomány, pszichológia, biológia, alkalmazott művészetek stb. együttes tudására támaszkodva tárgyaljuk a megjelölt témákat.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  BEVEZETÉS 1 A gépezet – A kommunikációs késztetés kihasználása. kulcsszavak: alkalmazott tudomány?  és/vagy - művészet? divat?

   

  BEVEZETÉS 2  A megkülönböztetés technikái és eszközei. - kulcsszavak:  egyenruha, bilog, cégér, médiumok és a gazdaság változása – a XX. század

   

  VIZUALITÁS VS. KOMMUNIKÁCIÓ -     Az észlelés érzékelés invarianciái és kihasználhatóságuk. kulcsszavak: szín, gestalt, figura-alap, illúziók ...

   

  VIZUALITÁS VS. KOMMUNIKÁCIÓ 2 - Mit mennyire és hogyan láttassunk? Mit tudnak a tervezők? Guruk és laikusok. kulcsszavak: méret, elrendezés, fotó vs. grafika, film/video

   

  KÉPZELET - A „lelki szem” képernyője és a realitás. A látvány „tovább él”.  kulcsszavak: kép vs. képzeleti kép, mentális forgatás, ábrándozás,

   

  FIGYELEM - A figyelem "megragadása". Mire elég a figyelem felkeltése? kulcsszavak: figyelt és nem figyelt ingerek, figyelem vs. emlékezet, "sajátnév hatás" ...

   

  MOTIVÁCIÓ/ÉRZELMEK – „Elemi ösztönök, elemi motivációk”. Szorongás és birtoklás. Szorongás és vásárlás. kulcsszavak:   Maslow, szorongás és típusai, birtoklási /vásárlási kényszer, biztonság

   

  EMLÉKEZET - Mire is emlékszünk? Emlékezet és fogyasztás. A nevére emlékszünk, a sex-re nem. kulcsszavak:            memória típusok, felismerés vs. felidézés, tartalom

   

  EGYÉN vs. CSOPORT vs. REKLÁM - A puritán. Az okos és a céda. Avagy a hovatartozás, csoporton belüli státusz és a reklám.  kulcsszavak:csoport, kognitív disszonancia, utánzás

   

  VÉLEMÉNY ÉS BEFOLYÁSOLHATÓSÁG - A tudás nem (mindig) segít! Röviden, érthetően és sokszor!             kulcsszavak: attitüd, rábeszélhetőség, demagógia, relatív információbőség, használhatatlan tudás

   

  SZEMÉLYISÉG - Szabadság vs. reklám. Azt látom, amit "akarok", nem azt látom amit "akarok". kulcsszavak: szabadság, perceptuális stílus, személyiség típusok

   

  HATÁSVIZSGÁLATOK – Kinek mennyi a haszna? Hogyan mérjük a reklámokat? Mit használhatunk és mit használunk a vizsgálatokból? kulcsszavak:   fogyasztási görbék, termék rés, kérdőív, műszeres technikák (labor vs. live), people-meter (tv)...

   

  A FOGYASZTÓ ÉS A REKLÁMOZÓ LELKE - Egyikük sem ilyen lovat akar. Miért rosszak – ha igen - a reklámok? kulcsszavak: megoldás, egzisztencia

   

  TERMÉK/SZOLGÁLTATÁS - A tervezéstől a marketingig. kulcsszavak: "színes, szagos, sztereo", a desing mindent visz

   

  VÉLEMÉNY BEFOLYÁSOLÁS NAGYBAN - A politikai reklám, public relations és a tömegmédia. Avagy semmi sem az, aminek látszik. kulcsszavak: szerepelni pedig kell, elkötelezett média, bulvár

   

       ZH

       Pótzh

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) előadás
  10. Követelmények

  A szorgalmi időszakban zárthelyi dolgozat 2 alkalommal, többszörös választásos tesztkérdések formájában.


  11. Pótlási lehetőségek

  Sikertelen zárthelyi a szorgalmi időszakban a pótzárthelyin pótolható.
  A sikertelen (pót)zárthelyi a pótlási héten különeljárási díj ellenében egy további alkalommal pótolható.

  12. Konzultációs lehetőségek Az órák ideje alatt heti rendszerességgel, később megjelölendő időpontban
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Ogilvy,D. (1992/2006) A reklámról. Budapest: Park Kiadó

  Ogilvy,D. (1995) Egy reklámszakember vallomásai. Budapest: Park Kiadó

  Pratkanis,A. – Aronson, E. (1992) A rábeszélőgép. Budapest: Ab Ovo Kiadó

  Toscani,O. (1999) Reklám te mosolygó hulla. Budapest: Park Kiadó

  Steel, J. (2003) Igazság, hazugság, reklám. Budapest: Sanoma

   

  ajánlott:

  Dichter,E. (1964) Handbook of consumer motivation. New York: McGraw-Hill

  Zétényi T. (1999) Direkt marketing kézikönyv. Budapest: Magyar Posta

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra28
  Félévközi készülés órákra4
  Felkészülés zárthelyire28
  Házi feladat elkészítése 
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 
  Vizsgafelkészülés 
  Összesen60
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

   Kovács Ilona

     egyetemi tanár

  Kognitív Tudományi Tanszék