Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  A nemek pszichológiája

  A tantárgy angol neve: The Psychology of Gender

  Adatlap utolsó módosítása: 2011. március 28.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Budapesti Műszaki és

  Gazdaságtudományi Egyetem

  Természettudományi Kar

  Kognitív Tudományi Tanszék

  Szabadon Választható

  Mérnök informatikus,

  Villamosmérnöki,

   Egészségügyi mérnöki

  Gazdasági informatikus szakok
  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  TE47A004   2/0/0/f 2  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Demeter Gyula,
  A tantárgy tanszéki weboldala http://www.cogsci.bme.hu/
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Pléh Csaba

  egyetemi tanár

  Kognitív Tudományi Tanszék

  Demeter Gyula

  PhD diák

  Kognitív Tudományi Tanszék

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  NEM (TargyEredmeny("BMEGT47A004", "JEGY", _) >= 2)

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

  7. A tantárgy célkitűzése

  A kurzus a mai pszichológiának a nemek valódi viselkedés, érzés és megismerésbeli eltéréseire vonatkozó eredményeinek bemutatása.  Nemi sztereotípiák és valódi eltérések különbségéből indulunk ki, bemutatva, hogyan változik e téren az eltéréseket s azonosságokat kiemelő felfogások súlya. A fontosabb kognitív területeket részletesen elemezzük. Vajon valóban eltérően tájékozódnak-e a férfiak és a nők?   Milyen eltérések vannak a matematikai képességekben?  Miben jobb a lányok  beszédkészsége? Eltérések a logikai gondolkodás és az empatikus készségek  tekintetében. Elbeszélő lányok, leíró fiúk: a nyelvhasználat stratégiái. Mi öröklött  s mi kulturális elvárás  itt? Mivel játszanak a kismajmok s a kisgyerekek?  A  nemek közti eltérések s az egyenlőség kérdése. Nemi eltérések s munkahelyi konfliktusok. Vajon a vegyes vagy az egynemű iskola-e a jobb?  Hogyan  egyesítsük a két nem pozitív vonásait?

  8. A tantárgy részletes tematikája
  1. A nemek morfológiája és biológiája. Evolúciós és a nemi különbségek. A dimorfizmusok keletkezése és szerepe.
  2. Attitűdök és a nemek.
  3.  Kognitív eltérések a nemek között.  Sztereotípiák és valóságok.

  -          érzékelés- észlelés

  -          téri működések

  -          emlékezeti folyamatok

  -           intelligencia szerkeze

  1. Személyiség eltérések és sztereotípiák.  Rendezés versus empátia.
  2. A nyelv és a nyelvhasználat eltérései.  Nyelvi készségek, szókincs, fogalmazás.

       Társalgási viszonyok: az  EGYÜTTMŰKÖDÉS és az ERŐ .

  6. A szexualitás evolúciója és az emberi szexualitás.   Október 31

  1. Párkapcsolati és házassági  mintázatok: klasszikusan, a kultúrák között és a mai világban.
  2. A fejlődés. Női és féri életutak.   
  3. A karrier és a nemek.  Ún. női és férfi pályák.  Mi a valóság, hogyan változott?

   

  1. A nemi munkamegosztás eltérései, változásai.

   

  1.  A karrier és a nemek.  Nők és férfiak a  tudományos pályán.
  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) előadás
  10. Követelmények

  a.       A szorgalmi időszakban: 2 zárthelyi

  b.       A vizsgaidőszakban:

  c.              Elővizsga: a 2. zárthelyi

  11. Pótlási lehetőségek

  Egy sikertelen zárthelyi a szorgalmi időszakban pótzárthelyin pótolható.

  A sikertelen (pót)zárthelyi a pótlási héten különeljárási díj ellenében egy további alkalommal pótolható.

  12. Konzultációs lehetőségek Minden héten fogadóórán
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Kimura, Doreen : Női agy - férfi agy  Kairosz Kiadó , 2003  

  Baron-Cohen, Simon  : Elemi különbség. Férfiak, nők és a szélsőséges férfiagy.  Osiris Kiadó , 2006

  Tannen, Daborah : Miért értjük félre egymást? Kapcsolataink a beszélgetési stíluson állnak vagy buknak   Tinta Könyvkiadó Bt. , 2001   

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra28
  Félévközi készülés órákra 
  Felkészülés zárthelyire32
  Házi feladat elkészítése 
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 
  Vizsgafelkészülés 
  Összesen60
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Pléh Csaba

  egyetemi tanár

  Kognitív Tudományi Tanszék