Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Látás, nyelv, emlékezet

  A tantárgy angol neve: Vision, language and memory

  Adatlap utolsó módosítása: 2012. április 12.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Természettudományi Kar

  Kognitív Tudományi Tanszék

   

  Mérnök informatikus szak
  Választható tárgy
  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  TE47A001   2/0/0/f 2  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Zimmer Márta,
  A tantárgy tanszéki weboldala http://www.cogsci.bme.hu
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Babarczy Anna

  egyetemi adjunktus

  Kognitív Tudományi Tanszék

  Zimmer Márta

  egyetemi adjunktus

  Kognitív Tudományi Tanszék

  Demeter Gyula

  egyetemi tanársegéd

  Kognitív Tudományi Tanszék

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  NEM
  (TargyEredmeny("BMEGT47A001", "JEGY", _) >= 2
  VAGY TargyEredmeny("BMEGT47A005", "JEGY", _) >= 2
  VAGY TargyEredmeny("BMETE47A005", "JEGY", _) >= 2
  VAGY TargyEredmeny("BMETE47A015", "JEGY", _) >= 2
  VAGY TargyEredmeny("BMETE47A005", "felvétel", AktualisFelev()) > 0
  VAGY TargyEredmeny("BMETE47A015", "felvétel", AktualisFelev()) > 0)

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

  7. A tantárgy célkitűzése A kurzus az emberi megismerés három fontos mozzanatát tárgyalja megismeréstudományi perspektívából. A megismeréstudományi megközelítés annyit jelent, hogy nem egyoldalúan, például nem csak pszichológiai szempontból, hanem interdiszciplináris módon, tehát a filozófia, számitógéptudomány, pszichológia, biológia, stb. együttes tudására támaszkodva tárgyaljuk a megjelölt témákat.
  8. A tantárgy részletes tematikája

  I. Látás Modul:

  A látás komputációs, pszichológiai, élettani és anatómiai alapjai, s ezek lehetséges mérnöki alkalmazásai. Az emberi látás, mint a legkiterjedtebben tanulmányozott emberi megismerő rendszer, nemcsak a biológiai, de a mérnöki érdeklődésű diákoknak, s nemcsak a természetes-, de a mesterséges intelligencia kutatóinak is közkedvelt témája. Mit kezd az agy a szemből érkező tömérdek információval? Mit jelent a képfeldolgozás, tömörítés a szem és az agy kapcsolatában? Miért szükséges a munkamegosztás a különböző látási funkciókra specializált agyterületek között?  Hogyan jön létre ez a munkamegosztás az egyed-, s a törzsfejlődés során? Mindennek tudatában vagyunk, amit “látunk”? Kell-e a látást tanulni, és pontosan mit is tanul az, aki látni tanul? Van-e biológiai alapja a művészi látásmódnak?


  1. A látás első szintjei: képtömörítés a retinától az agykéregig (Kovács Ilona)


  2. Az emberi agy és annak vizsgálati módszerei (Kovács Gyula)


  3. A látás közbülső szintjei: következtetés a külvilág  tulajdonságaira(K.I.)

   


  II. Nyelvi Modul

  A nyelv használatának, megértésének, produkciójának és elsajátításának mechanizmusai. Milyen szerepet játszik a nyelv a gondolkodásunkban? Hogyan fordítjuk le az átadni kívánt információt hanghullámokra, kézjelekre vagy betűkre? Hogyan észleljük és ismerjük fel a beszédet? Az akusztikus vagy vizuális jelzést hogyan értelmezi nyelvileg a hallgató vagy az olvasó? Hogyan sajátítja el a gyerek ezeket a képességeket anyanyelvének megtanulása során? Mi okozza a beszéd és a nyelvi feldolgozó rendszer átmeneti vagy állandó zavarait? Hogyan hat egymásra a nyelv és a gondolkodás, meghatározza-e egyik a másikat? Hogyan valósítja meg a nyelvi működéseket az emberi agy? Mik a nyelv biológiai alapjai és hogyan alakult ki az evolúció folyamán?


  1. A nyelv keletkezése (Pléh Csaba)


  2. A megértés folyamata (Pléh Csaba)


  3. A gyermeknyelv (Lukács Ágnes)


  4. A nyelvtechnológia (Babarczy Anna)

  III. Emlékezeti modul

  Az emlékezeti kódok típusai, kódolási mechanizmusok, az emlékezeti kódolás idegrendszeri háttere, mnemotechnikai eljárások és emlékezeti teljesítmény. Hogyan függ az emlékezet a kontextustól? Melyek a felismerés és a felidézés folyamatai? Függ-e a nyelvelsajátitás folyamata az emlékezeti teljestménytől? Mennyiben korlátozza a nyelvfeldolgozás sebességét az emlékezet terjedelme? Hogyan sérül, torzul illetve hanyatlik az emlékezet? Hogyan emlékszünk eseményekre és önéletrajzi részletekre? Az önéletrajzi emlékezés hierarchikus modelljei. A nem tudatos emlékezés kísérleti vizsgálata, mesterséges-nyelvtan tanulás, priming és kontextuskötött tanulás, a többszörös emlékezeti rendszerek modelljei, az implicit emlékezés idegrendszeri korrelátumai.

   

  1. Az emlékezés folyamata (Racsmány Mihály)

   

  2. Emlékezés és agy (Racsmány Mihály)

   

  3. Az emlékezet és a tanulás (Racsmány Mihály)

   

  4. Az emlékezet és a tanulás (Racsmány Mihály)

   

  Záró modul

       ZH

       Potzh

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) előadás
  10. Követelmények A szorgalmi időszakban: Zárthelyi dolgozat, többszörös választásos tesztkérdések formájában
  11. Pótlási lehetőségek Sikertelen zárthelyi a szorgalmi időszakban a pótzárthelyin pótolható.
  A sikertelen (pót)zárthelyi a pótlási héten különeljárási díj ellenében egy további alkalommal pótolható.
  12. Konzultációs lehetőségek Az órák ideje alatt heti rendszerességgel, később megjelölendő időpontban
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom Kovács I, Szamarasz V Z (szerk) : Látás, nyelv, emlékezet (in Hungarian) Typotex Budapest 2006
  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra30
  Félévközi készülés órákra10
  Felkészülés zárthelyire10
  Házi feladat elkészítése 
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 
  Vizsgafelkészülés10
  Összesen60
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Dr Kovács Ilona

  egyetemi tanár

  Kognitív Tudományi Tanszék