Vizuális illúziók

A tantárgy angol neve: Visual Illusions

Adatlap utolsó módosítása: 2009. november 9.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar
Villamosmérnöki Szak
Műszaki Informatika Szak
Egészségügyi Mérnöki Szak
Gazdasági Informatikai Szak
Választható tárgy
Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
TE471013   2/0/0/f 2  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Kovács Ilona,
A tantárgy tanszéki weboldala http://cogsci.bme.hu/~ktkuser/KURZUSOK/BMEGT471013/
4. A tantárgy előadója

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Kovács Ilona

Gerván Patrícia

Hudák Mariann

egyetemi tanár

tud. segédmunkatárs

PhD Hallgató

Kognitív Tudományi Tanszék

Kognitív Tudományi Tanszék

Kognitív Tudományi Tanszék

 

 

6. Előtanulmányi rend
Kötelező:
NEM (TargyEredmeny("BMEGT471013", "JEGY", _) >= 2)

A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

7. A tantárgy célkitűzése

A kurzus a látás pszichobiológiájával foglalkozik, célja hogy vizuális illúziók bemutatásával felhasználásával a hallgatók minél többet tudjanak meg arról, hogy miként épül fel agyunkban a látott világ.  A látáskutatás és a vizuális művészetek egy speciális szegmensét alkotják a vizuális illúziók, hiszen a látórendszer megtévesztésének, feldolgozási hibáinak vizsgálatával és demonstrálásával tudhatunk meg többet a rendszerről és annak működéséről.

A kurzus során az egyes illúzió típusokhoz kapcsolódóan a látórendszer különböző szintjeihez kötődő működési mechanizmusokat tárgyalunk, úgy mint adaptáció, gátlás, korreláció keresés, információ tömörítés, hipotézis tesztelés stb.

8. A tantárgy részletes tematikája

1.       Bevezetés: a vizuális agy.

 2.      Adaptáció - retinális és kérgi eredetű utóhatások.

3.      Neuronális gátlás – kontraszt illúziók.

4.      Korreláció – random pont sztereo- és kinematogrammok.

5.      Képtömörítés – a biológiai mozgás érzékelése.

 

6.      Perceptuális szerveződés – kétértelmű ábrák és binokuláris rivalizáció

7.      Szelekciós folyamatok – mozgás indukálta vakság, figyelmi vakság.

8.      Perceptuális hipotézisek – geometriai illúziók.

9.      Komplex perceptuális jelenségek, komplex illúziók.

10. Művészet és illúzió.

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) előadás
10. Követelmények

a.       A szorgalmi időszakban: Két zárthelyi dolgozat

b.       A vizsgaidőszakban: -

c.              Elővizsga: -

11. Pótlási lehetőségek Egy sikertelen zárthelyi a szorgalmi időszakban a pótzárthelyin pótolható. A sikertelen (pót)zárthelyi a pótlási héten különeljárási díj ellenében egy további alkalommal pótolható.
12. Konzultációs lehetőségek

Az órák ideje alatt heti rendszerességgel; illetve Kedd 10-11 St 312. szoba

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

Magyar nyelvű háttérirodalom:

KOVÁCS I.- SZAMARASZ V.Z. (szerk): Látás, nyelv, emlékezet. Bp., 2009, Typotex. (Látással foglalkozó fejezetek.)

GREGORY, Richard L.: Az értelmes szem. Bp., 1973, Gondolat.

GREGORY, R. L. - GOMBRICH, E. K. (szerk.): Illúzió a természetben és a művészetben. Bp., 1982, Gondolat.

SEKULER, R., BLAKE, R.: Észlelés. Bp., 2004,  Osiris.

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra28
Félévközi készülés órákra10
Felkészülés zárthelyire22
Házi feladat elkészítése 
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 
Vizsgafelkészülés 
Összesen60
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr Kovács Ilona

Egyetemi tanár

Kognitív Tudományi Tanszék