Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Vizuális illúziók

  A tantárgy angol neve: Visual Illusions

  Adatlap utolsó módosítása: 2009. november 9.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  Villamosmérnöki Szak
  Műszaki Informatika Szak
  Egészségügyi Mérnöki Szak
  Gazdasági Informatikai Szak
  Választható tárgy
  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  TE471013   2/0/0/f 2  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Kovács Ilona,
  A tantárgy tanszéki weboldala http://cogsci.bme.hu/~ktkuser/KURZUSOK/BMEGT471013/
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Kovács Ilona

  Gerván Patrícia

  Hudák Mariann

  egyetemi tanár

  tud. segédmunkatárs

  PhD Hallgató

  Kognitív Tudományi Tanszék

  Kognitív Tudományi Tanszék

  Kognitív Tudományi Tanszék

   

   

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  NEM (TargyEredmeny("BMEGT471013", "JEGY", _) >= 2)

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

  7. A tantárgy célkitűzése

  A kurzus a látás pszichobiológiájával foglalkozik, célja hogy vizuális illúziók bemutatásával felhasználásával a hallgatók minél többet tudjanak meg arról, hogy miként épül fel agyunkban a látott világ.  A látáskutatás és a vizuális művészetek egy speciális szegmensét alkotják a vizuális illúziók, hiszen a látórendszer megtévesztésének, feldolgozási hibáinak vizsgálatával és demonstrálásával tudhatunk meg többet a rendszerről és annak működéséről.

  A kurzus során az egyes illúzió típusokhoz kapcsolódóan a látórendszer különböző szintjeihez kötődő működési mechanizmusokat tárgyalunk, úgy mint adaptáció, gátlás, korreláció keresés, információ tömörítés, hipotézis tesztelés stb.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  1.       Bevezetés: a vizuális agy.

   2.      Adaptáció - retinális és kérgi eredetű utóhatások.

  3.      Neuronális gátlás – kontraszt illúziók.

  4.      Korreláció – random pont sztereo- és kinematogrammok.

  5.      Képtömörítés – a biológiai mozgás érzékelése.

   

  6.      Perceptuális szerveződés – kétértelmű ábrák és binokuláris rivalizáció

  7.      Szelekciós folyamatok – mozgás indukálta vakság, figyelmi vakság.

  8.      Perceptuális hipotézisek – geometriai illúziók.

  9.      Komplex perceptuális jelenségek, komplex illúziók.

  10. Művészet és illúzió.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) előadás
  10. Követelmények

  a.       A szorgalmi időszakban: Két zárthelyi dolgozat

  b.       A vizsgaidőszakban: -

  c.              Elővizsga: -

  11. Pótlási lehetőségek Egy sikertelen zárthelyi a szorgalmi időszakban a pótzárthelyin pótolható. A sikertelen (pót)zárthelyi a pótlási héten különeljárási díj ellenében egy további alkalommal pótolható.
  12. Konzultációs lehetőségek

  Az órák ideje alatt heti rendszerességgel; illetve Kedd 10-11 St 312. szoba

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Magyar nyelvű háttérirodalom:

  KOVÁCS I.- SZAMARASZ V.Z. (szerk): Látás, nyelv, emlékezet. Bp., 2009, Typotex. (Látással foglalkozó fejezetek.)

  GREGORY, Richard L.: Az értelmes szem. Bp., 1973, Gondolat.

  GREGORY, R. L. - GOMBRICH, E. K. (szerk.): Illúzió a természetben és a művészetben. Bp., 1982, Gondolat.

  SEKULER, R., BLAKE, R.: Észlelés. Bp., 2004,  Osiris.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra28
  Félévközi készülés órákra10
  Felkészülés zárthelyire22
  Házi feladat elkészítése 
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 
  Vizsgafelkészülés 
  Összesen60
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr Kovács Ilona

  Egyetemi tanár

  Kognitív Tudományi Tanszék