Emberi nyelv és gondolkodás

A tantárgy angol neve: Human Language and Thought

Adatlap utolsó módosítása: 2010. november 3.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Természettudományi Kar

Kognitív Tudományi Tanszék

Villamosmérnöki Szak
Műszaki Informatika Szak
Egészségügyi Mérnöki Szak
Gazdasági Informatikai Szak
Választható tárgy

 

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
TE471012   2/0/0/f 2  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Babarczy Anna,
A tantárgy tanszéki weboldala http://www.cogsci.bme.hu/
4. A tantárgy előadója

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Pléh Csaba

egyetemi tanár

Kognitív Tudományi Tanszék

Babarczy Anna

egyetemi adjunktus

Kognitív Tudományi Tanszék

6. Előtanulmányi rend
Kötelező:
NEM (TargyEredmeny("BMEGT471012", "JEGY", _) >= 2)

A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

7. A tantárgy célkitűzése

Az emberi nyelv egyedi jelenség az állatvilágban. A kurzus ennek a jelenségnek a sajátosságait tárja fel. Mik azok a tulajdonságok, melyek minden emberi nyelvre jellemzőek, de nem-emberi kommunikációs rendszerekben nem találhatóak meg? Mit árulnak el ezek a tulajdonságok az emberi gondolkodásról? Hogyan jellemezhetőek a nyelvek közötti különbségek? Mennyiben befolyásolhatja egy nyelv kifejezésmódja a beszélők gondolkodását? Mik a nyelv biológiai alapjai és hogyan alakult ki az evolúció során?

8. A tantárgy részletes tematikája

1.       A nyelv szintjei: az elméleti nyelvtudomány alapfogalmai

 2.      Metafora és metonímia: a beszédértelmezés magyarázatai

3.      Nyelvi relativizmus: a nyelv és a gondolkodás viszonya

4.      Emlékezet és viselkedésirányítás: a végrehajtó rendszer kutatása

5.      Nyelvevolúció: a nyelv keletkezésének elméletei

6.      Nyelv és agy: nyelvfeldolgozás, beszédprodukció, klinikai jelenségek

7.      Nyelvelsajátítás: a gyerek nyelvi fejlődése

8.      Állati kommunikáció: mit tudunk az állatvilágban megfigyelt kommunikációs rendszerekről

9.      Szociolingvisztika: nyelvi változatok és ezek társadalmi megítélése

10.    Nyelv, cselekvés, percepció: a nyelv formalista és kognitivista megközelítése

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) előadás
10. Követelmények

a.       A szorgalmi időszakban: Két zárthelyi dolgozat

b.       A vizsgaidőszakban:

c.              Elővizsga:

11. Pótlási lehetőségek

Sikertelen zárthelyi a szorgalmi időszakban a pótzárthelyin pótolható.
A sikertelen (pót)zárthelyi a pótlási héten különeljárási díj ellenében egy további alkalommal pótolható.

12. Konzultációs lehetőségek Az órák ideje alatt heti rendszerességgel, később megjelölendő időpontban
13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

DAVID CRYSTAL: A NYELV ENCIKLOPÉDIÁJA, Osiris Kiadó, 2003.

KENESEI ISTVÁN (szerk): A NYELV ÉS A NYELVEK. (http://www.nytud.hu/nyelv_es_nyelvek)

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra28
Félévközi készülés órákra12
Felkészülés zárthelyire20
Házi feladat elkészítése 
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 
Vizsgafelkészülés 
Összesen60
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr Babarczy Anna

Egyetemi adjunktus

Kognitív Tudományi Tanszék