Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Emberi nyelv és gondolkodás

  A tantárgy angol neve: Human Language and Thought

  Adatlap utolsó módosítása: 2010. november 3.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Természettudományi Kar

  Kognitív Tudományi Tanszék

  Villamosmérnöki Szak
  Műszaki Informatika Szak
  Egészségügyi Mérnöki Szak
  Gazdasági Informatikai Szak
  Választható tárgy

   

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  TE471012   2/0/0/f 2  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Babarczy Anna,
  A tantárgy tanszéki weboldala http://www.cogsci.bme.hu/
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Pléh Csaba

  egyetemi tanár

  Kognitív Tudományi Tanszék

  Babarczy Anna

  egyetemi adjunktus

  Kognitív Tudományi Tanszék

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  NEM (TargyEredmeny("BMEGT471012", "JEGY", _) >= 2)

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

  7. A tantárgy célkitűzése

  Az emberi nyelv egyedi jelenség az állatvilágban. A kurzus ennek a jelenségnek a sajátosságait tárja fel. Mik azok a tulajdonságok, melyek minden emberi nyelvre jellemzőek, de nem-emberi kommunikációs rendszerekben nem találhatóak meg? Mit árulnak el ezek a tulajdonságok az emberi gondolkodásról? Hogyan jellemezhetőek a nyelvek közötti különbségek? Mennyiben befolyásolhatja egy nyelv kifejezésmódja a beszélők gondolkodását? Mik a nyelv biológiai alapjai és hogyan alakult ki az evolúció során?

  8. A tantárgy részletes tematikája

  1.       A nyelv szintjei: az elméleti nyelvtudomány alapfogalmai

   2.      Metafora és metonímia: a beszédértelmezés magyarázatai

  3.      Nyelvi relativizmus: a nyelv és a gondolkodás viszonya

  4.      Emlékezet és viselkedésirányítás: a végrehajtó rendszer kutatása

  5.      Nyelvevolúció: a nyelv keletkezésének elméletei

  6.      Nyelv és agy: nyelvfeldolgozás, beszédprodukció, klinikai jelenségek

  7.      Nyelvelsajátítás: a gyerek nyelvi fejlődése

  8.      Állati kommunikáció: mit tudunk az állatvilágban megfigyelt kommunikációs rendszerekről

  9.      Szociolingvisztika: nyelvi változatok és ezek társadalmi megítélése

  10.    Nyelv, cselekvés, percepció: a nyelv formalista és kognitivista megközelítése

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) előadás
  10. Követelmények

  a.       A szorgalmi időszakban: Két zárthelyi dolgozat

  b.       A vizsgaidőszakban:

  c.              Elővizsga:

  11. Pótlási lehetőségek

  Sikertelen zárthelyi a szorgalmi időszakban a pótzárthelyin pótolható.
  A sikertelen (pót)zárthelyi a pótlási héten különeljárási díj ellenében egy további alkalommal pótolható.

  12. Konzultációs lehetőségek Az órák ideje alatt heti rendszerességgel, később megjelölendő időpontban
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  DAVID CRYSTAL: A NYELV ENCIKLOPÉDIÁJA, Osiris Kiadó, 2003.

  KENESEI ISTVÁN (szerk): A NYELV ÉS A NYELVEK. (http://www.nytud.hu/nyelv_es_nyelvek)

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra28
  Félévközi készülés órákra12
  Felkészülés zárthelyire20
  Házi feladat elkészítése 
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 
  Vizsgafelkészülés 
  Összesen60
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr Babarczy Anna

  Egyetemi adjunktus

  Kognitív Tudományi Tanszék