Agy és számítógép

A tantárgy angol neve: Brain and computer

Adatlap utolsó módosítása: 2010. november 3.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Budapesti Műszaki és

Gazdaságtudományi Egyetem

Természettudományi Kar

Kognitív Tudományi Tanszék

Villamosmérnöki Szak
Műszaki Informatika Szak
Egészségügyi Mérnöki Szak
Gazdasági Informatikai Szak
Választható tárgy
Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
TE471011   2/0/0/f 2  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Kovács Gyula,
A tantárgy tanszéki weboldala http://www.cogsci.bme.hu/
4. A tantárgy előadója

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Kovács Gyula

egyetemi tanár

Kognitív Tudományi Tanszék

 

 

 

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

alapvető, középiskolai biológiai tudás és haladó számítástechnikai ismeretek

6. Előtanulmányi rend
Kötelező:
NEM (TargyEredmeny("BMEGT471011", "JEGY", _) >= 2)

A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

Ajánlott:

Kötelező a BMETE471008 kurzus előzetes elvégzése

7. A tantárgy célkitűzése

Megismertetni a hallgatókat az emberi idegrendszer alapvető folyamataival különös tekintettel arra, hogy mennyiben tekinthető az agy egy speciális számítógépnek. Milyen elvek alapján folyik a bejövő információ feldolgozása? Milyen általános szervező elvek vannak az emberi idegrendszerben? Mi hordozza az információt?

8. A tantárgy részletes tematikája

Az emberi agy modern vizsgálati és analitikus módszerei.

A neuron. Idegélettani és számítástechnikai értelmezés

Az információ átvitel formái az emberi agyban

A szenzoros információ feldolgozásának alapelvei

A vizuális információ-feldolgozó hálózat és annak alapvető rendező elvei.

Tárgy és arcfelismerés: ember és gép.

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

előadás és szemináriumok.

10. Követelmények

a.       A szorgalmi időszakban:

Egy darab félévközi zárthelyi dolgozat sikeres megírása és egy darab félév végi önálló dolgozat (adat analízis, soft-ware csomag, összefoglaló dolgozat formájában) leadása egy előzetesen egyeztetett témában.

b.       A vizsgaidőszakban:

c.              Elővizsga:

11. Pótlási lehetőségek

Sikertelen zárthelyi a szorgalmi időszakban a pótzárthelyin pótolható.
A sikertelen (pót)zárthelyi a pótlási héten különeljárási díj ellenében egy további alkalommal pótolható.

12. Konzultációs lehetőségek

Az órák ideje alatt ill. a vizsgaidőszak idején heti rendszerességgel, később megjelölendő időpontban.

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

Churchland-Sejnowsky: The computational brain 1992 MIT press + az év során kiadott angol nyelvű referátumok

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra28
Félévközi készülés órákra12
Felkészülés zárthelyire20
Házi feladat elkészítése 
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 
Vizsgafelkészülés 
Összesen60
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr Kovács Gyula

egyetemi tanár

Kognitív Tudományi Tanszék