Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Agy és számítógép

  A tantárgy angol neve: Brain and computer

  Adatlap utolsó módosítása: 2010. november 3.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Budapesti Műszaki és

  Gazdaságtudományi Egyetem

  Természettudományi Kar

  Kognitív Tudományi Tanszék

  Villamosmérnöki Szak
  Műszaki Informatika Szak
  Egészségügyi Mérnöki Szak
  Gazdasági Informatikai Szak
  Választható tárgy
  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  TE471011   2/0/0/f 2  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Kovács Gyula,
  A tantárgy tanszéki weboldala http://www.cogsci.bme.hu/
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Kovács Gyula

  egyetemi tanár

  Kognitív Tudományi Tanszék

   

   

   

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  alapvető, középiskolai biológiai tudás és haladó számítástechnikai ismeretek

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  NEM (TargyEredmeny("BMEGT471011", "JEGY", _) >= 2)

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

  Ajánlott:

  Kötelező a BMETE471008 kurzus előzetes elvégzése

  7. A tantárgy célkitűzése

  Megismertetni a hallgatókat az emberi idegrendszer alapvető folyamataival különös tekintettel arra, hogy mennyiben tekinthető az agy egy speciális számítógépnek. Milyen elvek alapján folyik a bejövő információ feldolgozása? Milyen általános szervező elvek vannak az emberi idegrendszerben? Mi hordozza az információt?

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Az emberi agy modern vizsgálati és analitikus módszerei.

  A neuron. Idegélettani és számítástechnikai értelmezés

  Az információ átvitel formái az emberi agyban

  A szenzoros információ feldolgozásának alapelvei

  A vizuális információ-feldolgozó hálózat és annak alapvető rendező elvei.

  Tárgy és arcfelismerés: ember és gép.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  előadás és szemináriumok.

  10. Követelmények

  a.       A szorgalmi időszakban:

  Egy darab félévközi zárthelyi dolgozat sikeres megírása és egy darab félév végi önálló dolgozat (adat analízis, soft-ware csomag, összefoglaló dolgozat formájában) leadása egy előzetesen egyeztetett témában.

  b.       A vizsgaidőszakban:

  c.              Elővizsga:

  11. Pótlási lehetőségek

  Sikertelen zárthelyi a szorgalmi időszakban a pótzárthelyin pótolható.
  A sikertelen (pót)zárthelyi a pótlási héten különeljárási díj ellenében egy további alkalommal pótolható.

  12. Konzultációs lehetőségek

  Az órák ideje alatt ill. a vizsgaidőszak idején heti rendszerességgel, később megjelölendő időpontban.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Churchland-Sejnowsky: The computational brain 1992 MIT press + az év során kiadott angol nyelvű referátumok

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra28
  Félévközi készülés órákra12
  Felkészülés zárthelyire20
  Házi feladat elkészítése 
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 
  Vizsgafelkészülés 
  Összesen60
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr Kovács Gyula

  egyetemi tanár

  Kognitív Tudományi Tanszék