Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Az emberi idegrendszer működésének alapjai

  A tantárgy angol neve: Foundations of human nervous system function

  Adatlap utolsó módosítása: 2010. november 3.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Természettudományi Kar

  Kognitív Tudományi Tanszék

  Villamosmérnöki Szak
  Műszaki Informatika Szak
  Egészségügyi Mérnöki Szak
  Gazdasági Informatikai Szak
  Választható tárgy
  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  TE471008   2/0/0/f 2  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Kovács Gyula,
  A tantárgy tanszéki weboldala http://www.cogsci.bme.hu/
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Kovács Gyula

  egyetemi tanár

  Kognitív Tudományi Tanszék

   

   

   

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  alapvető, középiskolai biológiai tudás

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  NEM (TargyEredmeny("BMEGT471008", "JEGY", _) >= 2)

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

  7. A tantárgy célkitűzése

  A kurzus bevezetésként szolgál a hallgatók számára a központi idegrendszer anatómiai, biokémiai és élettani működéseinek megismeréséhez. A kurzus elengedhetetlenül fontos minden, a kognitív tudományok iránt érdeklődő hallgató számára a további tanulmányok folytatásához. Elsődleges célja az alapok megteremtése azon hallgatók számára akik a központi idegrendszerrel akarnak foglalkozni. Kiemelten számítunk informatikus ill. más mérnökhallgatókra.   

   

  8. A tantárgy részletes tematikája

  1.      Az emberi agy modern vizsgálati módszerei

  2.      A sejtmembrán fiziológiája

  3.      Az idegsejt

  4.      Ingerlékeny szövetek tulajdonságai

  5.      A szinaptikus transzmisszió

  6.      A központi idegrendszer általános mûködései, neuronális osztályozás, ingerületvezetés

  7.      A perifériás idegrendszer. Az enterális idegrendszer. Az autonóm idegrendszer

  8.      Az agykéreg. Receptorok általános jellemzői és típusai

  9.      Szomatoszenzoros rendszer és fájdalom

  10.  A látórendszer  és a látás 

  11.  A hallórendszer és a hallás és az egyensúlyérzés

  12.  A szagló és izérző apparátus  és a szaglás és ízlelés

  13.  A motoros rendszer

  14.  A limbikus rendszer

  15.  A memória és a tanulás

  16.  Magasabbrendű megismerés neuronális alapjai

  17.  Terepgyakorlat

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) előadás
  10. Követelmények

  a.       A szorgalmi időszakban:

  Zárthelyi dolgozatok, két alkalommal. Többszörös választásos tesztkérdések formájában

  c.              A vizsgaidőszakban:

  d.             Elővizsga:


  11. Pótlási lehetőségek

  Sikertelen zárthelyi a szorgalmi időszakban a pótzárthelyin pótolható.
  A sikertelen (pót)zárthelyi a pótlási héten különeljárási díj ellenében egy további alkalommal pótolható.

  12. Konzultációs lehetőségek

  Az órák ideje alatt ill. a vizsgaidőszak idején heti rendszerességgel, később megjelölendő időpontban.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Fonyó Attila: Orvosi élettan ill.  Élettan gyógyszerészeknek

  Despopoulos –Silbernagl: Élettan. Springer Hungária

  + az év során kiadott angol nyelvű referátumok

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra28
  Félévközi készülés órákra12
  Felkészülés zárthelyire20
  Házi feladat elkészítése 
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 
  Vizsgafelkészülés 
  Összesen60
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr Kovács Gyula

  egyetemi tanár

  Kognitív Tudományi Tanszék