Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Az emberi emlékezet

  A tantárgy angol neve: Human Memory

  Adatlap utolsó módosítása: 2011. március 28.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Természettudományi Kar

  Kognitív Tudományi Tanszék

  Villamosmérnöki Szak
  Műszaki Informatika Szak
  Egészségügyi Mérnöki Szak
  Gazdasági Informatikai Szak
  Választható tárgy
  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  TE471004   2/0/0/f 2  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Racsmány Mihály,
  A tantárgy tanszéki weboldala http://www.cogsci.bme.hu/
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Racsmány Mihály

  tanszékvezető, egyetemi docens

  Kognitív Tudományi Tanszék

  Keresztes Attila

  tudományos segédmunkatárs

  Kognitív Tudományi Tanszék

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  NEM (TargyEredmeny("BMEGT471004", "JEGY", _) >= 2)

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

  7. A tantárgy célkitűzése

  A kurzus az emberi megismerés három fontos mozzanatát tárgyalja megismeréstudományi perspektívából. A megismeréstudományi megközelítés annyit jelent, hogy nem egyoldalúan, például nem csak pszichológiai szempontból, hanem interdiszciplináris módon, tehát a filozófia, számitógéptudomány, pszichológia, biológia, stb. együttes tudására támaszkodva tárgyaljuk a megjelölt témákat.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  1. óra

  Bevezetés

  Mi az emlékezet?, az emlékezet kutatásának megközelítései, az emlékezetkutatás múltja, jelene és jövője, az emlékezetkutatás hétköznapi alkalmazhatósága, alapvető fogalmak és elméletek

  Irodalom: Baddeley, Eysenck, Anderson (2010): Emlékezet. 17-36.

   

  2. óra

  Az emlékezetkutatás módszerei

  Állatkísérletektől az introspekción át az agyi képalkotó eljárásokig

  Irodalom: Baddeley, Eysenck, Anderson (2010): Emlékezet. 36-41.

   

  3. óra

  Emlékezeti tárak és folyamatok

  Rövid- és hosszútávú emlékezet, munkaemlékezet, kódolás, tárolás, előhívás, végrehajtó funkciók szerepe az emlékezetben

  Irodalom: Baddeley, Eysenck, Anderson (2010): Emlékezet.43-54, 77-103, 251-280.

   

  4. óra

  Az emlékezet agyi háttere

  A sejtektől a rendszerekig

  Irodalom: Baddeley, Eysenck, Anderson (2010): Emlékezet. 36-37.

   

  5. óra

  Explicit emlékezet

  Tudás és élményszerű emlékezet, önéletrajzi emlékezet

  Irodalom: Baddeley, Eysenck, Anderson (2010): Emlékezet. 155-171, 176-181, 185-186, 196-198, 215-228.

   

  6. óra

  Implicit emlékezet

  Tudás és emlékezés az emlékezés élménye nélkül

  Irodalom: Baddeley, Eysenck, Anderson (2010): Emlékezet. 134-152.

   

  7. óra

  I. Zárthelyi vizsga

   

  8. óra

  Tanulás

  A tanulás hatékonysága, az ütemezés, a szervezés, a tesztelés szerepe, tudatosság a tanulásban: implicit tanulás

  Irodalom: Baddeley, Eysenck, Anderson (2010): Emlékezet. 119-145.

   

  9. óra

  Emlékezés idős korban

  a jövő felé irányuló emlékezet, prospektív emlékezet, életkori különbségek, emlékezetjavító stratégiák

  Irodalom: Baddeley, Eysenck, Anderson (2010): Emlékezet. 437-442, 457-467, 507-510, 516-521.

   

  10. óra

  Emlékezeti folyamatok befolyásolása I.

  Érzelmeink, a figyelem és az alvás szerepe az emlékezetben

  Irodalom: Baddeley, Eysenck, Anderson (2010): Emlékezet. 228-233, 235-243, 272-274.

   

  11. óra

  Emlékezeti folyamatok befolyásolása II.

  Emlékezeti torzítások, hamis emlékek, emlékek újraírása, a rekonszolidáció folyamata

  Irodalom: Baddeley, Eysenck, Anderson (2010): Emlékezet. 234-235, 244-247.

   

  12. óra

  Felejtés

  Normális felejtési folyamatok, szerves és lelki eredetű amnéziák

  Irodalom: Baddeley, Eysenck, Anderson (2010): Emlékezet. 291-314, 329-334, 369-377, 385-397.

   

  13. óra

  II. Zárthelyi vizsga

   

  14. óra

  Zárthelyi vizsgák pótlása

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  előadás

  10. Követelmények

  Pontozás

   

  A félév során összesen 100 pont szerezhető két darab zárthelyi vizsga megírásával. Ezen felül a Kognitív Tudományi Tanszéken folyó kísérletekben való részvételért lehet plusz pontokat szerezni, maximum 10-et.

   

  Zárthelyi vizsgák - 100 pontért

  A félév során 2 zárthelyi (ZH) vizsgát kell megírni. Mindkét ZH-n maximum 50 pont szerezhető. Mindkét ZH két 25 pontos részből tevődik össze. Lesz bennük egy feleletválasztós teszt és kifejtős kérdések. A feleletválasztós tesztsorban 15 db 1 pontot érő, könnyebb és 5 db 2 pontot érő, nehezebb tesztkérdés lesz. Minden egyes tesztkérdésre négy lehetséges válasz közül kell kiválasztani az egyetlen helyes választ. A kifejtős részben 3 db 5 pontot és 1 db 10 pontot érő kérdés lesz. A kérdésekre rövid,  5 pontos kérdéseknél maximum 5, a 10 pontos kérdésnél maximum 10 mondatos válaszokat kell fogalmazni.

   

  Kísérletekben való részvétel - max. plusz 10 pontért

  A kísérletekkel maximum 10 plusz pont szerezhető. Egy egyórás kísérletben való részvétel 10 pontot ér, egy ennél rövidebb, de legalább félórás kísérlet 5 pontot ér, egy ennél rövidebb vizsgálat pedig 2 pontot. A tanszéken számos kísérlet zajlik folyamatosan. A félév során mindenkinek lesz lehetősége legalább egy kísérletben részt venni. A számotokra meghirdetett kísérletekről, időpontokról, és jelentkezés módjáról a neptunon keresztül fogtok email értesítést kapni.

  11. Pótlási lehetőségek

  Sikertelen zárthelyi a szorgalmi időszakban a pótzárthelyin pótolható.
  A sikertelen (pót)zárthelyi a pótlási héten különeljárási díj ellenében egy további alkalommal pótolható.

  12. Konzultációs lehetőségek

  Az órák ideje alatt heti rendszerességgel, később megjelölendő időpontban

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Kötelező irodalom

  ·        Alan Baddeley, Michael W. Eysenck, Michael C. Anderson (2010): Emlékezet. Budapest: Akadémiai. A tematikában megadott részek.

   

  Ajánlott irodalom

  ·        Alan Baddeley, Michael W. Eysenck, Michael C. Anderson (2010): Emlékezet. Budapest: Akadémiai.

  ·        Daniel Schacter (2002) Az emlékezet hét bűne. Budapest: HVG Kiadói Rt.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra28
  Félévközi készülés órákra16
  Felkészülés zárthelyire16
  Házi feladat elkészítése 
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 
  Vizsgafelkészülés 
  Összesen60
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr Racsmány Mihály

  Tanszékvezető egyetemi docens

  Kognitív Tudományi Tanszék

  Keresztes Attila

  tudományos segédmunkatárs

  Kognitív Tudományi Tanszék