Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Észlelés

  A tantárgy angol neve: Sensation and Perception

  Adatlap utolsó módosítása: 2012. április 12.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Természettudományi Kar

  Kognitív Tudományi Tanszék

  Gazdaságinformatikus szak
  Választható tárgy
  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  TE471002   2/0/0/f 2  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Kovács Gyula,
  A tantárgy tanszéki weboldala http://www.cogsci.bme.hu/
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Pléh Csaba

  egyetemi tanár

  Kognitív Tudományi Tanszék

  Kovács Gyula

  egyetemi tanár

  Kognitív Tudományi Tanszék

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  NEM (TargyEredmeny("BMEGT471002", "JEGY", _) >= 2)

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

  7. A tantárgy célkitűzése

  Egy féléves bevezető kurzus.  Célja megismertetés az észlelés alapvető elméleteivel, azok neurobiológiai és pszichológiai alapjaival. Egyben alapot ad a szakmailag részletesebb észlelési kurzusok (látás, pszicholingvisztika) felvételére.   

  8. A tantárgy részletes tematikája

  I. PERCEPTUÁLIS RENDSZEREK - neurobiológiai háttér

  1 A központi idegrendszeri szenzoros működések anatómiai és élettani alapjai
  2 Alapvető vizsgálati módszerek

  II. SPECIFIKUS PERCEPTUÁLIS RENDSZEREK

  3 A látórendszer felépítése és működésének alapelvei
  4 Az alak és formalátás, színlátás, sztereólátás és mélységérzékelés, és mozgásérzékelés alapvető agykérgi mechanizmusai
  5 Az auditórikus percepció
  6 A szenzorimotoros integráció alapjai
  III. A PERCEPTUALIS VILÁG KIALAKULÁSA

  7 Az agyi struktúrák fejlődésének mechanizmusai

  8 A perceptuális kategorizációs folyamatok szerveződése
  9 A vizuális figyelmi működések alapjai
  10 A memória I.
  11 A memória II.
  12 A képzelet
  13 Motiváció és érzelmi moduláció alapjai
  14 A tudat neurobiológiai alapjainak vizsgálata

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  előadás

  10. Követelmények

  a.       A szorgalmi időszakban:

  Zárthelyi dolgozat KÉT ALKALOMMAL, többszörös választásos tesztkérdések formájában.

  b.       A vizsgaidőszakban:

  c.              Elővizsga:

  11. Pótlási lehetőségek

  Sikertelen zárthelyi a szorgalmi időszakban a pótzárthelyin pótolható.
  A sikertelen (pót)zárthelyi a pótlási héten különeljárási díj ellenében egy további alkalommal pótolható.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Kötelező: Sekuler, R.  és Blake, R. : Észlelés. Bp., Osiris, 2000

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra28
  Félévközi készülés órákra12
  Felkészülés zárthelyire20
  Házi feladat elkészítése 
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 
  Vizsgafelkészülés 
  Összesen 60
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr Pléh Csaba

  egyetemi tanár

  Kognitív Tudományi Tanszék

   

   

  Dr Kovács Gyula

  egyetemi tanár

  Kognitív Tudományi Tanszék