Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Perkolációelmélet

  A tantárgy angol neve: Theory of Percolation

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  Műszaki Informatika Szak

  Választható tárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  TE155777 tavasz 2/0/0/v 3 2004/05
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Tóth Bálint

  egy. tanár

  Sztochasztika tanszék

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Matematika, valószínűségszámítás

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  Matematika B1,B2,B3,B4 (kötelező előtanulmány))

  7. A tantárgy célkitűzése

  Doktoranduszok bevezetése a perkoláció elméletébe

  8. A tantárgy részletes tematikája

  A problémakör rövid ismertetése : Tekintsük a Zd d-dimenziós egész rácsot, mint végtelen, nem irányított gráfot. A gráf minden egyes élét, egymástól függetlenül, p valószínűséggel érintetlenül hagyjuk és q=1-p valószínűséggel kitöröljük. Az ily módon nyert véletlen gráf összefüggő komponenseit nevezzük fürtöknek(vagy klasztereknek). Természetesen adódnak a következő kérdések: van-e végtelen fürt? Hány végtelen fürt van, ha van egyáltalán ? Kiderül, hogy ennek a viszonylag egyszerű matematikai modellnek megdöbbentően érdekes tulajdonságai vannak : a kontroll-paraméter(p Î [0,1]) sima változásával a modell kvalitatív viselkedése egy kritikus ponton (pc) drasztikusan megváltozik. A fizikából ismert fázisátmenetek/kritikus jelenségek egy érdekes és ugyanakkor matematikailag is elemezhető paradigmájáról van szó.

  Az előadás célja a perkolcióelmélet lényeges problémáinak, eredményeinek áttekintése és a fontosabb nyitott kérdések ismertetése.

  Technikai értelemben vett tematika : a perkoláció fázisátmenet: Hammersley tétele;elemi eszközök: Harris egyenlőtlenség, Russo formula ; a perkolációs függvény folytonossága.; a végtelen klaszter unicitása ; van den Berg-Kesten egyenlőtlenség; a kritikus pont egyértelműsége; kritikus exponensek, skálázási relációk; 2-dimenziós elmélet: Harris, Russo-Seymour-Welsh, Kesten tételei; kritikus viselkedés 2-dimenzióban: konform invariancia (sejtések, kezdemények...);Grimmett-Marstrand tétel; nyitott kérdések

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  (előadás, gyakorlat, laboratórium):

  előadás

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban: házi feladatok

  b. A vizsgaidőszakban: vizsga

  1. Elővizsga: nincs
  11. Pótlási lehetőségek

  i.v.

  12. Konzultációs lehetőségek

  hetente egyszer

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
  1. G. Grimmett : Percolation. Springer 1989.
  2. G. Grimmett : Percolation Theory - Lecture Notes, 1996.
  3. H. Kesten : Percolation Theory for Mathematicians. Birkhauser 1982.
  4. cikkek
  5. Az előadó jegyzetei..
  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  (a tantárgyhoz tartozó tanulmányi idő körülbelüli felosztása a tanórák, továbbá a házi feladatok és a zárthelyik között (a felkészülésre, ill. a kidolgozásra átlagosan fordítandó/elvárható idők félévi munkaórában, kredit x 30 óra, pl. 5 kredit esetén 150 óra)):

  Kontakt óra

  28

  Félévközi készülés órákra

  12

  Felkészülés zárthelyire

  Házi feladat elkészítése

  20

  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

  ..

  Vizsgafelkészülés

  30

  Összesen

  90

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Tóth Bálint

  egy. tanár

  Sztochasztika tanszék