Irreverzibilis termodinamika

A tantárgy angol neve: Irreversible Thermodynamics

Tantárgykód: TE141122

A tantárgyhoz nincs feltöltve adatlap.