Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  A femtoszekundumos lézerektől az attofizikáig

  A tantárgy angol neve: From Femtosecond Lasers to Attophysics

  Adatlap utolsó módosítása: 2013. március 21.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki szak
  Szabadon választható tantárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  TE12MF43   2/0/0/v 2  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Maák Pál,
  4. A tantárgy előadója Dr. Dombi Péter (MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont)
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Fizika, optika és/vagy lézerfizika
  7. A tantárgy célkitűzése A kurzus megismertet az ELI lézerberuházás (szegedi "szuperlézer") alapjául is szolgáló femtoszekundumos lézertechnológiával, valamint az ilyen lézereknek egy gyorsan fejlődő alapkutatási alkalmazásával (attofizika). A témakör ismerete különösen hasznos olyan villamosmérnököknek, akik lézertechnikai fejlesztésekben kívánnak részt venni, vagy az egyre bővülő optoelektronikai iparban tevékenykedni. Ezen lézerek és a kapcsolódó eszközök, műszerek fejlesztése villamosmérnöki tudást és gyakorlatot is jelentős mértékben igényel, ezért elengedhetetlen a villamosmérnökök részére ilyen irányú alapozó képzést nyújtani. Magyarországon nagyléptékű EU kutatóintézet-fejlesztés indult – a szegedi ELI központ, amely várhatóan évtizedekig igényli a villamosmérnök fejlesztőket és fenntartókat.
  8. A tantárgy részletes tematikája

  1.      A kurzus ismertetése, a teljesítés feltétele. Ultrarövid  impulzusok (fs és as). Spektrális és időkép

  2.      Lézerfizikai és nemlineáris optikai bevezető

  3.      A módusszinkronizált lézerműködés alapjai

  4.      Szélessávú szilárdtest-lézeranyagok

  5.      Femtoszekundumos lézerimpulzusok erősítése, impulzuskompresszió

  6.      Optikai hullámformák szintetizálása és nagy pontosságú optikai frekvenciamérés femtoszekundumos lézerekkel. fs lézerek alkalmazásai (femtokémia és koherens kontroll, anyagmegmunkálás stb.)

  7.      Femtoszekundumos impulzusok karakterizálása

  8.      Laborlátogatás (Wigner)

  9.      Atomok erős lézertérben (optikai ionizáció, magasrendű felharmonikusok keltése, küszöbfeletti ionizáció stb.)

  10.  Attoszekundumos impulzusok modellezése

  11.  Attoszekundumos impulzusok előállítása: kísérleti aspektusok

  12.  Attoszekundumos impulzusok karakterizálása

  13.   Attofizikai jelenségek

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) előadás
  10. Követelmények

  A szorgalmi időszakban: részvétel az előadások legalább 60%-án.

  A vizsgaidőszakban: szóbeli vizsga.

  12. Konzultációs lehetőségek Oktatóval egyeztetve kéthetente igény szerint.
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  J-C. Diels, W.Rudolph: Ultrashort Laser Phenomena, Academic Press, 1996

  W. Demtröder, Laser Spectroscopy Vol. 2. Experimental techniques  Chapter 6. Springer, 2008

  http://www.swampoptics.com/tutorials.htm

  http://www.rp-photonics.com/encyclopedia.html

  www.attoworld.de

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra28
  Félévközi készülés órákra7
  Felkészülés zárthelyire0
  Házi feladat elkészítése0
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása0
  Vizsgafelkészülés25
  Összesen60
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta Dr. Dombi Péter tudományos főmunkatárs, MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont
  Egyéb megjegyzések tárgyfelelős: dr. Maák Pál egyetemi docens