Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Kémia villamosmérnököknek

  A tantárgy angol neve: Chemistry for Electrical Engineers

  Adatlap utolsó módosítása: 2014. november 5.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  Műszaki Informatika Szak 

  Választható tárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  TE12AX13 6,7, 2/0/0/v 2  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Réti Ferenc,
  4. A tantárgy előadója
  Név:Beosztás:Tanszék, Int.:
  Dr. Réti Ferenctud. munkatársAtomfizika, Fizikai
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Villamosmérnöki tudomány, mikroelektronika, középiskolás kémia.
  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  //TárgyEredmény( "BMETE11AX01" , "jegy" , _ ) >= 2 VAGY TárgyEredmény( "BMETE11AX03" , "jegy" , _ ) >= 2 VAGY TárgyEredmény( "BMETE111820" , "jegy" , _ ) >= 2 VAGY TárgyEredmény( "BMETE111211" , "jegy" , _ ) >= 2 VAGY (TárgyEredmény( "BMETE131813" , "jegy" , _ ) >= 2 ÉS TárgyEredmény( "BMETE131815" , "jegy" , _ ) >= 2)
  //VAGY KépzésLétezik("5N-M7") VAGY KépzésLétezik("5N-37") VAGY KépzésLétezik("5L-M7") VAGY KépzésLétezik("5%")

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

  7. A tantárgy célkitűzése A villamosmérnökök számára fontos kémiai ismeretek megadása.
  8. A tantárgy részletes tematikája
  • Általános szervetlen kémiai alapismeretek, alapfolyamatok, törvényszerűségek, a periódusos rendszer, az elemek elektronrendszere.
  • Röviden a kémiai kötésekről, azok szerepéről az anyagok tulajdonságaiban.
  • Szerves kémiai alapismeretek, a főbb vegyülettípusok és reakciócsoportok.
  • A szén és a szilícium a villamosmérnöki tudományban. Szénmódosulatok (amorf szén, gyémánt, grafit, fullerén, szén nanocső), ezek sajátságai. Villamosmérnöki tudományban fontos szénvegyületek és reakcióik: fotorezisztek, polimetil-metakrilát, ftalocianin. A fotokémia alapjai.
  • Szilícium, szilíciumdioxid, szilíciumorganikus vegyületek, amorf szilícium, porózus szilícium: előállítás és tulajdonságok, felhasználás.
  • A mikroelektronikai gyártástechnológiákban használatos vegyi folyamatok alapjai, az azokban használt vegyszerek, azok veszélyessége, élettani hatásai.
  • Szerves félvezetők, félvezető oxidok.
  • Elektrokémiai alapismeretek, elektródok, elektródpotenciálok, korróziós jelenségek. Töltéstranszport elektrolitokban, polarizácós jelenségek, elektrolízis. Szilárd elektrolitok.
  • Galvánelemek és akkumulátorok, mint kémiai áramforrások. Az energiatárolás kémiai lehetőségei. Tüzelőanyag cellák. A hidrogén, mint energiaforrás.
  • A kémiai energia munkává alakítása hőerőgépekben és kémiai áramforrásokban. Melyiknek nagyobb a hatásfoka és miért. Tények és tévhitek: a „vízautó”.
  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) előadás
  10. Követelmények
  • A szorgalmi időszakban: Az előadások látogatása: az előadások 70%-ban jelen kell lenni.
  • A vizsgaidőszakban: Vizsgára felkészülés és sikeres vizsga.
  11. Pótlási lehetőségek A TVSZ szerint.
  12. Konzultációs lehetőségek Az oktatóval való egyeztetés alapján.
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom P.W.Atkins: Fizikai-kémia I-III.
  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra28
  Félévközi készülés órákra14
  Felkészülés zárthelyire0
  Házi feladat elkészítése0
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása6
  Vizsgafelkészülés12
  Összesen60
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
  Név:Beosztás:Tanszék, Int.:
  Dr. Réti Ferenctud. munkatársAtomfizika, Fizikai