Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Mikroszkópia

  A tantárgy angol neve: Microscopy

  Adatlap utolsó módosítása: 2016. december 12.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  VIK BSc és MSc minden szakirány
  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  TE12AF34   2/0/0/f 3  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Maák Pál,
  A tantárgy tanszéki weboldala https://www.fat.bme.hu/updownload/download.php
  4. A tantárgy előadója Dr. Maák Pál
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

   

   Optika

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  (
  (TárgyEredmény( "BMETE15AF21" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY TárgyEredmény( "BMETE13AF04" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY TárgyEredmény( "BMETE131072" , "jegy" , _ ) >= 2)
  ÉS
  (TárgyEredmény( "BMETE12AF35" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY TárgyEredmény( "BMETE12AF01" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY TárgyEredmény( "BMETE122045" , "jegy" , _ ) >= 2)
  ÉS
  NEM (TárgyEredmény( "BMETE12AF09" , "jegy" , _ ) >= 2)
  )
  VAGY TárgyEredmény( "BMETE11AX02" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY TárgyEredmény( "BMETE11AX04" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY TárgyEredmény( "BMETE11AX22" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY TárgyEredmény( "BMETE11AX24" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY TárgyEredmény( "BMETE111822" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY KépzésLétezik("9N-MF09")

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

  Ajánlott:

    TE11AX22 Fizika 2

    TE11AX24 Fizika 2i

  7. A tantárgy célkitűzése A mikroszkóp, mint általánosan használatos vizsgálati eszköz mély megismertetése, az elv alkalmazása modern vizsgálatban.
  8. A tantárgy részletes tematikája

  1. A mikroszkóp története, az összetett optikai mikroszkóp kialakulása. A modern mikroszkópiai technikák rövid áttekintése, osztályozása.

  2. Az optikai mikroszkóp geometriai optikai alapjai. A képalkotás Abbe féle elmélete. A mikroszkóp feloldóképességének becslése a diffrakcióelmélet alapján.

  3. Az összetett optikai mikroszkóp felépítése, a leképező rendszer és a megvilágító rendszer szerepe. Az objektív és az okulár specifikus tulajdonságai. Az immerziós-folyadék szerepe

  4. A leképzés hibái, fényerő, mélység-élesség. Az optikai tervezés szempontjai, módszerei.

  5. Megvilágítási technikák: rekeszlapok, ferde megvilágítás, sötét látóterű megvilágítás, 3D kondenzor, mintaelőkészítés

  6. Fáziskontraszt eljárás és a polarizációs mikroszkóp – fizikai optikai háttér és megvalósítás

  7. Optikai mikroszkóp használata - gyakorlat 

  8. A felbontás növelésének elvi és gyakorlati korlátai.

  9. A látott illetve rögzített kép kiértékelése, optikai és számítógépes képfeldolgozási módszerek

  10. A mikroszkópia újabb irányzatainak áttekintése: konfokális, Röntgen, UV, fluoreszcens, sokfotonos, optikai mikroszkópok, elektronmikroszkópok, atomi erő mikroszkóp és alagútmikroszkóp

  11. Konfokális és sokfotonos mikroszkópok tárgyalása, paraméterei, mintakészítés

  12. Pásztázó és transzmissziós elektronmikroszkópok valamint analitikai elektronmikroszkópok tárgyalása, paraméterei, mintakészítés

  13. Pásztázó elektronmikroszkóp gyakorlati megismerése

  14. Alagút, atomerő és egyéb pásztázó mikroszkópok tárgyalása, paraméterei

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Előadás
  10. Követelmények A szorgalmi időszakban: 2 zárthelyi, és nagyházi feladat megoldása melyek alapján a hallgató félévközi jegyet kap. Előadások látogatása: az előadások 70%-ban jelen kell lenni.
  11. Pótlási lehetőségek 1 pótzárthelyi. A pótlási héten a pótzárthelyi pótlása különeljárási díj ellenében mégegyszer megkísérelhető.
  12. Konzultációs lehetőségek Órarendi órák alatt, hallgatói igény szerint
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Saját jegyzet

  Richter Péter: "Bevezetés a modern optikába", I-III. kötet 

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra28
  Félévközi készülés órákra15
  Felkészülés zárthelyikre32
  Házi feladat elkészítése15
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása0
  Vizsgafelkészülés0
  Összesen90
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta Dr. Maák Pál