Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  A felületfizika alapjai

  A tantárgy angol neve: Introduction to Surface Physics

  Adatlap utolsó módosítása: 2016. május 4.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  Villamosmérnöki szak
  Szabadon választható tárgy
  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  TE12AF26   2/0/0/f 2  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Homokiné Dr. Krafcsik Olga,
  A tantárgy tanszéki weboldala http://physics.bme.hu/BMETE12AF26_kov
  4. A tantárgy előadója Homokiné Dr. Krafcsik Olga, egyetemi adjunktus, Atomfizika Tanszék
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít (kísérleti) fizika
  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  TargyEredmeny("BMETE13AF04", "jegy", _) >= 2
  VAGY TargyEredmeny("BMETE15AF21", "jegy", _) >= 2
  VAGY TargyEredmeny("BMETE131072", "jegy", _) >= 2
  VAGY KépzésLétezik("9N-MF09")

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

  Ajánlott:
  Fizika 2, esetleg Fizika 3
  7. A tantárgy célkitűzése
  A tantárgy célja, hogy az elsajátított fizikai ismeretekre alapozva a hallgatók megismerkedjenek a felületfizikában használatos alapfogalmakkal, alapvető méréstechnikákkal és leggyakoribb alkalmazásokkal.
  8. A tantárgy részletes tematikája
  • Felületfizika: definíció és jelentőség.
  • Jól definiált felületek, határfelületek és vékonyrétegek előkészítése.
  • Nanoszerkezetek és előállításuk.
  • Felületek, határfelületek és vékonyrétegek morfológiája és szerkezete, nukleáció, felületi szerkezet vizsgálati lehetőségei.
  • Adszorpció a szilárdtest felületén: fiziszorpció, kemiszorpció, kilépési munka és mérési módszerei.
  • Tömbi és felületi diffúzió.
  • Felületanalitikai mérési módszerek és összehasonlításuk.
  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) előadás
  10. Követelmények félévközi 2db zárthelyi dolgozat
  11. Pótlási lehetőségek Pót-zárthelyi a 14. héten a hallgatókkal egyeztetett időpontban, amikor mindkettő pótolható.
  12. Konzultációs lehetőségek oktatóval történt egyeztetés alapján
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  H. Ibach: Physics of Surfaces and Interfaces

  P. W. Atkins: Fizikai kémia I - III.

  H. Lüth: Solid Surfaces, Interfaces and Thin Films

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra 28
  Félévközi készülés órákra 14
  Felkészülés zárthelyire 18
  Házi feladat elkészítése 0
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 0
  Vizsgafelkészülés 0
  Összesen 60
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta Homokiné Dr. Krafcsik Olga