Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Az anyagtudomány alapjai és alkalmazásai

  A tantárgy angol neve: Fundaments and Applications of Materials Science

  Adatlap utolsó módosítása: 2016. március 18.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  Villamosmérnöki szak
  Mérnök-informatikus szak
  Szabadon választható tárgy
  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  TE12AF25   2/0/0/v 2  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Réti Ferenc,
  A tantárgy tanszéki weboldala http://physics.bme.hu/BMETE12AF25_kov
  4. A tantárgy előadója Dr. Réti Ferenc, tudományos főmunkatárs, Atomfizika Tanszék
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít bevezető fizika, kémia
  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  TargyEredmeny("BMETE13AF03", "jegy", _) >= 2
  VAGY KépzésLétezik("4N-A2")

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

  Ajánlott:
  Fizika 2
  7. A tantárgy célkitűzése A tantárgy célja a modern anyagtudományi alapismeretek elsajátítása és alkalmazása a fizika és a mérnöki tudomány különböző területein.
  8. A tantárgy részletes tematikája

  Tárgyalt tématerületek:

  Anyagtudomány és mérnöki tevékenység. Modern anyagok, a velük szemben támasztott követelmények. Az első és másodrendű kötőerők szerepe az anyagok tulajdonságaiban.

  A termikus folyamatok jelentősége, termodinamika, termokémia, Hess tétel, Born-Haber ciklus. Kémiai potenciál, egyensúlyi állandó. Reakciósebességi egyenletek. Arrhenius és Eyring egyenlet.

  A kristályhibák jelentősége a gyakorlatban, pl. az elektromos és mechanikai tulajdonságokban. A kristály hibahelyeinek egyensúlyi koncentrációja.

  Érzékelők a mérnöki tudományban. Alapelvek, fizikai és kémiai szenzorok. Nyomásérzékelők, hőmérők, nyúlásmérő bélyegek, mágneses érzékelők.

  Roncsolásmentes anyagvizsgálat. Ultrahangos repedésvizsgálat, röntgenvizsgálat, mágneses elveket használó vizsgálatok. Konkrét alkalmazási példák.

  Alternatív energiaforrások és energiahordozók; a kérdéskör ellentmondásai. Hidrogéngazdaság, bioetanol. Tüzelőanyag cellák, mint folyamatos áramforrások.
  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) előadás
  10. Követelmények Részvétel az előadások 70%-án. Szóbeli vizsga.
  11. Pótlási lehetőségek Kari időbeosztásban jóváhagyott időpontban.
  12. Konzultációs lehetőségek Az oktatóval megbeszélt időpontokban és helyszíneken.
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Tisza M.: Az anyagtudomány alapjai, Miskolci Egyetemi Kiadó, 2008

  P.W.Atkins, Fiziai-kémia, Tankönyvkiadó, 2002

  W.D. Callister, Jr.: Materials Science and Engineering, An Introduction, John Wiley and Sons Inc., 6th edition, 2003

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra28
  Félévközi készülés órákra28
  Felkészülés zárthelyire

  0

  Házi feladat elkészítése0
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása0
  Vizsgafelkészülés4
  Összesen60
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta Dr. Réti Ferenc