Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Alkalmazott plazmafizika

  A tantárgy angol neve: Applied Plasma Physics

  Adatlap utolsó módosítása: 2011. november 2.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  Műszaki Informatika Szak

  Szabadon választható tárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  TE12AF11   2/0/0/f 2  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Hárs György,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Hárs György

  habil. egy. docens

  Atomfizika, Fizikai

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Matematika és fizika oktatott tananyaga.
  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  TargyEredmeny("BMETE13AF04", "jegy", _) >= 2
  VAGY TargyEredmeny("BMETE15AF21", "jegy", _) >= 2
  VAGY TargyEredmeny("BMETE131072", "jegy", _) >= 2
  VAGY KépzésLétezik("9N-MF09")

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

  Ajánlott:

  Nincs.

  7. A tantárgy célkitűzése A címben nevezett téma elméleti és gyakorlati megismertetése.
  8. A tantárgy részletes tematikája

  Plazma definíciója és jellemző paraméterek (Debye hossz, plazma frekvencia stb).

  Transzport folyamatok (sugárzás, vezetés, konvekció stb.). Plazma diagnosztika módszerei.

  Magas hőmérsékletű teljesen ionizált (fúziós) plazmák tulajdonságai.

  Fúziós energiatermelés távlatai.

  Gázkisülések (kishőmérsékletű, részlegesen ionizált plazmák).

  Gerjesztett és önfenntartó kisülés, Paschen törvény.

  Alapvető kisülési formák (sötétkisülés, glimm, ív stb.).

  Ionizáció, rekombináció, gerjesztés, szabad úthossz.

  Felületi jelenségek (elektród folyamatok), Termikus elektron emisszió, Téremisszió.

  Töltött részecskék detektálása (Faraday serleg, elektron sokszorozók stb.).

  Alkalmazások (fényforrások, lézerek, ionforrások, plazmahegesztés,  plazma reaktorok, CVD).

  Töltött részecskék manipulálására alkalmas berendezések.

  Energia analizátorok (párhuzamos síkú PPA, hengeres tükör CMA, fékezőteres RFA).

  Tömeg analizátorok (lineáris, Dempster, Wien, TOF, kvadrupol, ioncsapda).

  Centrális erőtér fókuszálása, Általános pályagörbe megfontolások, Vibrációs átlagerőtér.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Tantermi előadások.
  10. Követelmények A félév során két alkalommal kis ZH-t írnak a hallgatók 45 perc időtartammal. Mindét esetben 40 % a követelmény.
  A félévközi jegy a kis ZH-k átlaga modulálva a hallgató órán tanúsított aktivitásával: Az órai aktivitás szükséges feltétele az órán való részvétel. A tolerált hiányzások száma maximum 5 foglalkozás. A tényleges órai aktivitás feljegyzésre kerül és a jegy kialakításánál második szempontot képez.
  11. Pótlási lehetőségek

  Utolsó (14.) héten pótzárthelyi.

  Pótlási héten pót-pót zárthelyi.

  A pótlásokon mindkét félévközi zárthelyi pótolható.

  12. Konzultációs lehetőségek

  A hallgatóval egyeztetett időpontban.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
  Gas Discharge Physics, Raizer, Yu.P., Springer-Verlag, 1991 

   

  Plazmafizika fizikusoknak, Arcimovics, L.A., Szaggyejev, R.C., Akadémiai Kiadó, 1985

   

  Fizikai elektronika (Elektron és ionoptikák) Dr. Hárs György  Műegyetemi kiadó 1992 Jegyzet azonosító 05007

   

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra28
  Félévközi készülés órákra14
  Felkészülés zárthelyire18
  Házi feladat elkészítése0
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása0
  Vizsgafelkészülés0
  Összesen60
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Hárs György

  habil. egy. docens

  Atomfizika, Fizikai