Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Biofizika alapjai

  A tantárgy angol neve: Foundations of Biophysics

  Adatlap utolsó módosítása: 2011. november 2.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki szak
  Szabadon választható tantárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  TE12AF10 6,7, 2/0/0/f 2  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Barócsi Attila,
  4. A tantárgy előadója
  Név:Beosztás:Tanszék, Int.:
  Dr. Barócsi Attilaegyetemi docensAtomfizika, Fizikai
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Fizika, kémia, elektronika.
  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  ((TargyEredmeny("BMEVEFKA144", "jegy", _) >= 2 VAGY (TargyEredmeny("BMEVEFK1144", "jegy", _) >= 2 ÉS TargyEredmeny("BMEVEFK1145", "jegy", _) >= 12))
  ÉS (TargyEredmeny("BMETE13AF04", "jegy", _) >= 2 VAGY TargyEredmeny("BMETE15AF21", "jegy", _) >= 2 VAGY TargyEredmeny("BMETE131072", "jegy", _) >= 2))
  VAGY
  (NEM KépzésLétezik("9N-01") ÉS NEM KépzésLétezik("9N-AF06"))

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

  7. A tantárgy célkitűzése A tárgy célja, hogy megismertesse a hallgatókat az – élettelen fizikai rendszerekhez képest sokkal összetettebb és változatosabb – biológiai rendszerekben (élő szervezetekben) érvényesülő (pl. azok felépítését, működését, fejlődését meghatározó) legalapvetőbb törvényszerűségekkel, illetve példákkal illusztrálja az ilyen biológiai rendszerek modellezését és – komoly mérnöki tevékenységet igénylő – vizsgálati módszereit.
  8. A tantárgy részletes tematikája
  1. A biofizika biológia alapjai
  2. Az anyagszerkezet és funkció kapcsolata, a biofizika molekuláris alapjai
  3. Sugárzás kölcsönhatása az „élő” anyaggal
  4. Biológiai folyamatok termodinamikája, bioenergetika
  5. Az anyagcsere és transzport (áramlási jelenségek, diffúzió, ozmózis) biofizikája
  6. Biológiai membránok: szerkezet, ioncsatornák, iontranszport
  7. Elektromos jelenségek, ingerületi folyamatok: a membrán elektromos modellje, akciós potenciál, ingerületterjedés
  8. Membránvizsgálati módszerek: a voltage-clamp és patch-clamp technika
  9. Az érzékszervek (receptorok) biofizikája: látás, hallás
  10. Magasabbrendű folyamatok: mozgás (biomechanika), kollektív jelenségek („traffic-like” kollektív mozgások), biokibernetika (információ és inger, kódolás, hírközlés, irányításelmélet, sejtautomaták)
  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) előadás
  10. Követelmények
  • A szorgalmi időszakban: 1 zárthelyi, házi feladat, melyek alapján a hallgató félévközi jegyet kap. Előadások látogatása: az előadások 70%-ban jelen kell lenni.
  • A vizsgaidőszakban: –
  • Elővizsga: –
  11. Pótlási lehetőségek

  1 pótzárthelyi. A pótlási héten a pótzárthelyi pótlása különeljárási díj ellenében mégegyszer megkísérelhető.

  A házi feladat a szorgalmi időszak végéig pótolható. Különeljárási díj ellenében a pótlási időszak végéig adható le késedelmesen.

  12. Konzultációs lehetőségek Az oktatóval egyeztetve igény szerint.
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
  • Damjanovics, Fidy, Szöllősi (szerk.): Orvosi biofizika (Medicina Kiadó, 2006-2007 ISBN 963-226-024-4)
  • Barócsi: A biofizika alapjai, TÁMOP e-tankönyv (a félév során fejezetenként hozzáférhető)
  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra28
  Félévközi készülés órákra14
  Felkészülés zárthelyire8
  Házi feladat elkészítése10
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása0
  Vizsgafelkészülés0
  Összesen60
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
  Név:Beosztás:Tanszék, Int.:
  Dr. Barócsi Attilaegyetemi docensAtomfizika, Fizikai