Mikroszkópia

A tantárgy angol neve: Microscopy

Adatlap utolsó módosítása: 2011. november 2.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Villamosmérnöki szak
Szabadon választható tantárgy

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
TE12AF09   2/0/0/f 2  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Maák Pál,
4. A tantárgy előadója dr. Maák Pál egyetemi docens.
5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Fizika és/vagy optika.
6. Előtanulmányi rend
Kötelező:
((TárgyEredmény( "BMETE13AF04" , "jegy" , _ ) >= 2 VAGY TárgyEredmény( "BMETE131072" , "jegy" , _ ) >= 2)
ÉS
(TárgyEredmény( "BMETE12AF01" , "jegy" , _ ) >= 2 VAGY TárgyEredmény( "BMETE122045" , "jegy" , _ ) >= 2))
VAGY
TárgyEredmény( "BMETE11AX02" , "jegy" , _ ) >= 2 VAGY TárgyEredmény( "BMETE111822" , "jegy" , _ ) >= 2
VAGY Képzés2R("9N-MF09") > 0

A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

7. A tantárgy célkitűzése Megismertesse a mikroszkóp elméletét és gyakorlati használatát, eligazítsa a hallgatót a különböző mikroszkópfajták és technikák között, hogy kiválaszthassa a legmegfelelőbbet az adott alkalmazáshoz.
8. A tantárgy részletes tematikája

1. A mikroszkóp története, az összetett optikai mikroszkóp kialakulása. A modern mikroszkópiai technikák rövid áttekintése, osztályozása.

2. Az optikai mikroszkóp geometriai optikai alapjai. A képalkotás Abbe féle elmélete. A mikroszkóp feloldóképességének becslése a diffrakcióelmélet alapján.

3. Az összetett optikai mikroszkóp felépítése, a leképező rendszer és a megvilágító rendszer szerepe. Az objektív és az okulár specifikus tulajdonságai. Az immerziós-folyadék szerepe

4. A leképzés hibái, fényerő, mélység-élesség. Az optikai tervezés szempontjai, módszerei.

5. Megvilágítási technikák: rekeszlapok, ferde megvilágítás, sötét látóterű megvilágítás, 3D kondenzor, mintaelőkészítés

6. Fáziskontraszt eljárás és a polarizációs mikroszkóp – fizikai optikai háttér és megvalósítás

7. Optikai mikroszkóp használata - gyakorlat

8. A felbontás növelésének elvi és gyakorlati korlátai.

9. A látott illetve rögzített kép kiértékelése, optikai és számítógépes képfeldolgozási módszerek

10. A mikroszkópia újabb irányzatainak áttekintése: konfokális, Röntgen, UV, fluoreszcens, sokfotonos, optikai mikroszkópok, elektronmikroszkópok, atomi erő mikroszkóp és alagútmikroszkóp

11. Konfokális és sokfotonos mikroszkópok tárgyalása, paraméterei, mintakészítés

12. Pásztázó és transzmissziós elektronmikroszkópok valamint analitikai elektronmikroszkópok tárgyalása, paraméterei, mintakészítés

13. Pásztázó elektronmikroszkóp gyakorlati megismerése

14. Alagút, atomerő és egyéb pásztázó mikroszkópok tárgyalása, paraméterei

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) előadás
10. Követelmények

A szorgalmi időszakban: 2 zárthelyi, melyek alapján a hallgató félévközi jegyet kap. Előadások látogatása: az előadások 70%-ban jelen kell lenni.

A vizsgaidőszakban: –

Elővizsga: –

11. Pótlási lehetőségek 1 pótzárthelyi. A pótlási héten a pótzárthelyi pótlása különeljárási díj ellenében mégegyszer megkísérelhető.
12. Konzultációs lehetőségek Oktatóval egyeztetve igény szerint.
13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

Saját jegyzet.

Richter Péter: Bevezetés a modern optikába I-III. kötet, egyetemi Kiadó, 2000.

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra28
Félévközi készülés órákra20
Felkészülés zárthelyire12
Házi feladat elkészítése0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása0
Vizsgafelkészülés0
Összesen60
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta dr. Maák Pál egyetemi adjunktus.