Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Lézertechnika

  A tantárgy angol neve: Laser Technique

  Adatlap utolsó módosítása: 2012. április 12.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  Villamosmérnöki szak 
  Szabadon választható tárgy

   

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  TE12AF07   2/0/0/f 2  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Ujhelyi Ferenc,
  4. A tantárgy előadója Dr. Lőrincz Emőke, egyetemi docens, Atomfizika Tanszék
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Fizika, matematika, optika

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  TargyEredmeny("BMETE13AF04", "jegy", _) >= 2
  VAGY TargyEredmeny("BMETE131072", "jegy", _) >= 2
  VAGY TargyEredmeny("BMETE11AX02", "jegy", _) >= 2
  VAGY TargyEredmeny("BMETE11AX04", "jegy", _) >= 2
  VAGY TargyEredmeny("BMETE111822", "jegy", _) >= 2
  VAGY KépzésLétezik("9N-MF09") VAGY KépzésLétezik("5N-M7")

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

  Ajánlott:

  Tematikaütközés miatt a tárgyat csak azok vehetik fel, akik korábban nem hallgatták a következő tárgyakat:

  Neptun-kód       Cím

  TE125404          Lézerfizika

  7. A tantárgy célkitűzése

  Megismertetni a hallgatókkal napjaink egyre elterjedtebben használt fényforrásának működési alapjait, a lézernyaláb tulajdonságait és a felhasználások széles körét.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Előadások tematikája:

  • LASER betűszó, indukált emisszió (A. Einstein), lézerek megvalósításának nehézségei és különleges tulajdonságaik, fontos mérföldkövek a lézerek történetében.
  • Fény és anyag kölcsönhatásának fenomenologikus tárgyalása, spontán emisszió, abszorpció, indukált emisszió, vonalkiszélesedések.
  • Koherens optikai erősítő létesítése (mérleg-egyenletek, inverziósűrűség telítődése).
  • Gerjesztési módok a gyakorlatban (optikai és elektromos). Példák: szilárdtest lézerek (Nd:YAG) gerjesztése lámpával és lézerdiódával, gázkisülések (He-Ne, Ar+, CO2), folyadék (festék) lézerek gerjesztése.
  • Az erősítés telítődése. Inhomogén és homogén erősítésű közegek eltérő tulajdonságai. Kisjelű erősítés és telítődő abszorbens.
  • Visszacsatoló rendszer: optikai rezonátor jellemzői, rezonátor-módusok frekvenciájának meghatározása. Módusok téreloszlása konfokális rezonátorban. Rezonátorok stabilitása.
  • TEM00 alapmódus tulajdonságai: intenzitás-eloszlás, teljesítmény mérésének hibája, divergencia, fókuszmélység. Nyalábparaméterek meghatározása. Gauss-nyaláb terjedése optikai rendszerben.
  • Lézerműködés feltételei: erősítés és fázisfeltétel. Küszöb-inverziósűrűség. Lézermódusok frekvenciája. Lézerteljesítmény. Működési sávszélesség homogén és inhomogén közegekben. Sávszélesség csökkentésének lehetőségei.
  • Impulzusüzemű lézerműködés. Belső és külső moduláció. Erősítés és Q-kapcsolás, móduscsatolás.
  • Félvezetőlézerek. Direkt sávszerkezetű félvezető anyagok. Gerjesztés: nyitóirányban előfeszített p-n átmenet. Lézerdiódák tulajdonságai: teljesítmény-áram karakterisztika, divergencia, spektrális tulajdonságok, hőmérsékletfüggés.

   Hallgatói előadások témái:

  • Ipari lézeralkalmazások.
  • Fénytávközlés, optikai adattárolás, nyomtatás.
  • Méréstechnikai alkalmazások.
  • Orvosi lézeralkalmazások.
  • Lézerrel indított fúzió.
  • Katonai alkalmazások.
  •  Ajánlott cikk feldolgozása.
  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Előadás

  10. Követelmények

  a.       A szorgalmi időszakban: zárthelyi a 12. héten órarendi időben, valamint házi feladat: egy választott publikáció feldolgozása, vagy egy választott lézeralkalmazás bemutatása (írásos anyag 60%, előadás 40%) a 13. vagy 14. héten az előzetes beosztás szerint.

  b.       A vizsgaidőszakban: -

  c.              Elővizsga: -

  11. Pótlási lehetőségek

  A zárthelyi pótlása a 13. héten órarenden kívül.

  Térítés ellenében a sikertelen ZH egyszer javítható (pótlási héten) és a HF írásbeli része pótolható.

  12. Konzultációs lehetőségek

  Oktatóval előre egyeztetett időpontban igény szerint.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Bevezetés a modern optikába, III. kötet (050393 számú jegyzet)

  Svelto: Principles of lasers

  Tanszéki honlapról letölthető segédanyag (www.fat.bme.hu)

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra28
  Félévközi készülés órákra6
  Felkészülés zárthelyire10
  Házi feladat elkészítése16
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása0
  Egyéb:0
  Vizsgafelkészülés0
  Összesen60
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta Dr. Lőrincz Emőke, egyetemi docens, Atomfizika Tanszék