Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Elektron- és ionoptikák

  A tantárgy angol neve: Electron and Ion Optics

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  Műszaki Informatika Szak

  Választható tárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  TE125761 6., 8. 2/0/0/v 3 1/1
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Hárs György

  egyetemi docens

  Atomfizika, Fizikai

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Matematika, fizika és villamosságtan oktatott tananyaga.

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  Tematikaütközés miatt a tárgyat csak azok vehetik fel, akik korábban nem hallgatták a következő tárgyakat:

  BMETE125135 Elektron és ionoptikák

  7. A tantárgy célkitűzése

  A címben nevezett téma elméleti és gyakorlati megismertetése.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  1. Elektromosan töltött részecskék mozgása vákuumban elektromágneses tér jelenlétében

  1.1 Energia analizátorok

  1.1.1 Párhuzamos síkú energia analizátor

  1.1.2 Hengeres tükör energia analizátor

  1.1.3 Fékezőteres energia analizátor

  1.1.4 A “lock-in” detektálás matematikai elmélete

  1.1.5 Centrális erőtér fókuszálása

  1.2 Általános pályagörbe megfontolások

  1.2.1 --- statikus elektromos tér jelenlétében

  1.2.2 --- statikus mágneses tér jelenlétében

  1.2.3 --- idővariáns elektromos tér jelenlétében

  1.3 Statikus mágneses tér alkalmazásai

  1.3.1 Homogén B térben mozgó részecske differenciál egyenletének tárgyalása

  1.3.2 Homogén mágneses tér mint fókuszáló hatás

  1.3.3 Dempster féle tömegspektrométer

  1.3.4 Wien féle tömegszűrő

  1.3.5 Egymásra merőleges homogén E és B térben, nulla kezdősebességgel induló részecske mozgása

  1.4 Csak elektromos teret alkalmazó tömegspektrométerek

  1.4.1 Repülési idő tömegspektrométer

  1.4.2 A kvadrupol tömegspektrométer

  1.5 Részecskegyorsítók

  1.5.1 Kaszkádgenerátor

  1.5.2 Van de Graaf generátor

  1.5.3 Ciklotron

  1.5.4 A szinkrotron és a szinkrociklotron

  1.5.5 Lineáris gyorsító

  1.5.6 Betatron

  1.6 A tértöltés hatásai

  2. Elektromosan töltött részecskék vákuumban történő generálása és detektálása

  2.1 Katódok és ionforrások

  2.1.1 A termikus elektron-emisszió jelensége, Richardson-Dushmann formula

  2.1.2 A téremisszió jelensége és a Schottky formula

  2.1.3 Ionforrások

  2.2 Töltött részecskék detektálása vákuumban

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Tantermi előadások és gyakorlati bemutatók az Atomfizika Tanszék eszközei segítségével.

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban: -

  b. A vizsgaidőszakban: szóbeli vizsga, amelyen egy elméleti jellegű és egy gyakorlatias kérdéskört kap a hallgató.

  c. Elővizsga: a szorgalmi időszak utolsó hetében lehetséges.

  11. Pótlási lehetőségek

  Nincs

  12. Konzultációs lehetőségek

  A hallgatók érdeklődésétől függően, előre egyeztetett időpontban.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Jegyzet: Dr. Hárs György. Fizikai Elektronika, (Elektron és ionoptikák)

  Műegyetemi kiadó, 1992. Jegyzet azonosítója: 05007

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  (a tantárgyhoz tartozó tanulmányi idő körülbelüli felosztása a tanórák, továbbá a házi feladatok és a zárthelyik között (a felkészülésre, ill. a kidolgozásra átlagosan fordítandó/elvárható idők félévi munkaórában, kredit x 30 óra, pl. 5 kredit esetén 150 óra)):

  Kontakt óra

  28

  Félévközi készülés órákra

  14

  Felkészülés zárthelyire

  0

  Házi feladat elkészítése

  0

  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

  0

  ..

  0

  Vizsgafelkészülés

  48

  Összesen

  90

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Hárs György

  egyetemi docens

  Atomfizika, Fizikai