Elektron- és ionoptikák

A tantárgy angol neve: Electron and Ion Optics

Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Villamosmérnöki Szak

Műszaki Informatika Szak

Választható tárgy

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
TE125135 7., 9. 2/0/0/v 2 1/1
4. A tantárgy előadója

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Hárs György

egyetemi docens

Atomfizika, Fizikai

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

Matematika, fizika és villamosságtan oktatott tananyaga.

6. Előtanulmányi rend
Ajánlott:

-

7. A tantárgy célkitűzése

A címben nevezett téma elméleti és gyakorlati megismertetése.

8. A tantárgy részletes tematikája

1. Elektromosan töltött részecskék mozgása vákuumban elektromágneses tér jelenlétében

1.1 Energia analizátorok

1.1.1 Párhuzamos síkú energia analizátor

1.1.2 Hengeres tükör energia analizátor

1.1.3 Fékezőteres energia analizátor

1.1.4 A "lock in" detektálás matematikai elmélete

1.1.5 Centrális erőtér fókuszálása

1.2 Általános pályagörbe megfontolások

1.2.1 --- statikus elektromos tér jelenlétében.

1.2.2 --- statikus mágneses tér jelenlétében

1.2.3 --- idővariáns elektromos tér jelenlétében

1.3 Statikus mágneses tér alkalmazásai.

1.3.1 Homogén B térben mozgó részecske differenciál egyenletének tárgyalása

1.3.2 Homogén mágneses tér mint fókuszáló hatás.

1.3.3 Dempster féle tömegspektrométer.

1.3.4 Wien féle tömegszűrő.

1.3.5 Egymásra merőleges homogén E és B térben, nulla kezdősebességgel induló részecske mozgása.

1.4 Csak elektromos teret alkalmazó tömegspektrométerek.

1.4.1 Repülési idő tömegspektrométer.

1.4.2 A kvadrupol tömegspektrométer.

1.5 Részecskegyorsítók.

1.5.1 Kaszkádgenerátor.

1.5.2 Van de Graaf generátor.

1.5.3 Ciklotron.

1.5.4 A szinkrotron és a szinkrociklotron.

1.5.5 Lineáris gyorsító.

1.5.6 Betatron.

1.6 A tértöltés hatásai.

2. Elektromosan töltött részecskék vákuumban történő generálása és detektálása.

2.1 Katódok és ionforrások.

2.1.1 A termikus elektron-emisszió jelensége, Richardson-Dushmann formula.

2.1.2 A téremisszió jelensége és a Schottky formula.

2.1.3 Ionforrások.

2.2 Töltött részecskék detektálása vákuumban.

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

Tantermi előadások és gyakorlati bemutatók az Atomfizika Tanszék eszközei segítségével.

10. Követelmények

a. A szorgalmi időszakban: -

b. A vizsgaidőszakban: : szóbeli vizsga, amelyen egy elméleti jellegű és egy gyakorlatias kérdéskört kap a hallgató.

c. Elővizsga: a szorgalmi időszak utolsó hetében lehetséges.

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

Jegyzet: Dr. Hárs György. Fizikai Elektronika, (Elektron és ionoptikák)

Műegyetemi kiadó, 1992. Jegyzet azonosítója: 05007

15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Hárs György

egyetemi docens

Atomfizika, Fizikai