Bevezető fizika

A tantárgy angol neve: Introductory Physics

Adatlap utolsó módosítása: 2015. szeptember 1.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar
Villamosmérnöki szak, BSc képzés
Mérnök informatikus szak, BSc képzés
Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
TE11AX12 1 0/2/0/f 2  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Kornis János,
5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Középiskolai fizika
6. Előtanulmányi rend
Kötelező:
NEM (TárgyEredmény("BMETE11AX01", "jegy", _ ) >= 2 VAGY TárgyEredmény("BMETE11AX03", "jegy", _ ) >= 2 VAGY TárgyEredmény("BMETE11AX21", "jegy", _ ) >= 2 VAGY TárgyEredmény("BMETE11AX23", "jegy", _ ) >= 2)

A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

7. A tantárgy célkitűzése Szinkronban haladva a Fizika 1 és a Fizika 1i tantárgyakkal lehetőséget biztosítani a mérnök BSc képzések felzárkózására. (Szabadon választható tantárgy.)
8. A tantárgy részletes tematikája A tárgy a 2. oktatási héten indul.
1. gyakorlat:  Pontszerű test kinematikája1. (fizikai mennyiség, hosszúság- és időegység, 1D mozgás, elmozdulás, út, pozíció, sebesség, átlagsebesség, pillanatnyi sebesség, gyorsulás, szabadesés)
2. gyakorlat: Pontszerű test kinematikája 2. (2D mozgások, mozgások függetlenségének elve, körmozgás,Kepler törvények)
3. gyakorlat: Dinamika 1. (Newton axiómák, Galilei-féle relativitási elv, Anyagi pont mozgásegyenlete)
4. gyakorlat: Dinamika 2. (Erőtörvények,  Körmozgás dinamikája)
5. gyakorlat: Impulzus, erőlökés. (Impulzus megmaradás, impulzusmomentum, forgatónyomaték)
6. gyakorlat: ismétlés, felkészülés az 1. ZH-ra.
7. gyakorlat: Munka, energia, teljesítmény (Energia, munkatétel, kinetikus energia, potenciális energia, mechanikai energia megmaradás tétele, konzervatív erők, potenciál)
8. gyakorlat: Rezgő mozgás. (harmonikus rezgőmozgás, energia viszonyok, ingák, csillapított rezgő mozgás, kényszerrezgés, rezonancia)
9. gyakorlat: Hullámok, hangtan. (állóhullámok, Doppler effektus, Huygens elv, interferencia, polarizáció)
10. gyakorlat: Elektrosztatika. (dörzselektromosság, Coulomb törvény, elektromos tér, elektromos dipólus, az elektron töltése, vezető elektromos térben, elektromos megosztás, Gauss törvény)
12. gyakorlat: ismétlés, felkészülés a 2. ZH-ra
13. gyakorlat: konzultáció
9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) gyakorlat
10. Követelmények

Szorgalmi időszakban:

  • jelenlét a gyakorlatok minimum 70%-án
  • ZH megírása külön-külön minimum 50%-os eredménnyel.

Vizsgaidőszakban: nincs

11. Pótlási lehetőségek A két ZH egyike pótolható.
12. Konzultációs lehetőségek A ZH-k előtt, illetve igény szerint, de maximum hetente 45 perc
13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

Dr. Paál Tamás: Fizika a gimnáziumok 9.,10.,11. évfolyama számára (Nemzeti Tankönyvkiadó)

Dér – Radnai – Soós:  Fizikai Feladatok I-II. kötet (Holnap Kiadó)

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra28
Félévközi készülés órákra14
Felkészülés zárthelyire12
Zárthelyi megírása 
Házi feladat elkészítése 
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 
Vizsgafelkészülés 
Összesen60
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
NévbeosztásMunkahely (tanszék, kutatóintézet stb.)
Dr. Kornis János egyetemi docensFizika Tanszék