Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Bevezető fizika

  A tantárgy angol neve: Introductory Physics

  Adatlap utolsó módosítása: 2015. szeptember 1.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  Villamosmérnöki szak, BSc képzés
  Mérnök informatikus szak, BSc képzés
  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  TE11AX12 1 0/2/0/f 2  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Kornis János,
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Középiskolai fizika
  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  NEM (TárgyEredmény("BMETE11AX01", "jegy", _ ) >= 2 VAGY TárgyEredmény("BMETE11AX03", "jegy", _ ) >= 2 VAGY TárgyEredmény("BMETE11AX21", "jegy", _ ) >= 2 VAGY TárgyEredmény("BMETE11AX23", "jegy", _ ) >= 2)

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  7. A tantárgy célkitűzése Szinkronban haladva a Fizika 1 és a Fizika 1i tantárgyakkal lehetőséget biztosítani a mérnök BSc képzések felzárkózására. (Szabadon választható tantárgy.)
  8. A tantárgy részletes tematikája A tárgy a 2. oktatási héten indul.
  1. gyakorlat:  Pontszerű test kinematikája1. (fizikai mennyiség, hosszúság- és időegység, 1D mozgás, elmozdulás, út, pozíció, sebesség, átlagsebesség, pillanatnyi sebesség, gyorsulás, szabadesés)
  2. gyakorlat: Pontszerű test kinematikája 2. (2D mozgások, mozgások függetlenségének elve, körmozgás,Kepler törvények)
  3. gyakorlat: Dinamika 1. (Newton axiómák, Galilei-féle relativitási elv, Anyagi pont mozgásegyenlete)
  4. gyakorlat: Dinamika 2. (Erőtörvények,  Körmozgás dinamikája)
  5. gyakorlat: Impulzus, erőlökés. (Impulzus megmaradás, impulzusmomentum, forgatónyomaték)
  6. gyakorlat: ismétlés, felkészülés az 1. ZH-ra.
  7. gyakorlat: Munka, energia, teljesítmény (Energia, munkatétel, kinetikus energia, potenciális energia, mechanikai energia megmaradás tétele, konzervatív erők, potenciál)
  8. gyakorlat: Rezgő mozgás. (harmonikus rezgőmozgás, energia viszonyok, ingák, csillapított rezgő mozgás, kényszerrezgés, rezonancia)
  9. gyakorlat: Hullámok, hangtan. (állóhullámok, Doppler effektus, Huygens elv, interferencia, polarizáció)
  10. gyakorlat: Elektrosztatika. (dörzselektromosság, Coulomb törvény, elektromos tér, elektromos dipólus, az elektron töltése, vezető elektromos térben, elektromos megosztás, Gauss törvény)
  12. gyakorlat: ismétlés, felkészülés a 2. ZH-ra
  13. gyakorlat: konzultáció
  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) gyakorlat
  10. Követelmények

  Szorgalmi időszakban:

  • jelenlét a gyakorlatok minimum 70%-án
  • ZH megírása külön-külön minimum 50%-os eredménnyel.

  Vizsgaidőszakban: nincs

  11. Pótlási lehetőségek A két ZH egyike pótolható.
  12. Konzultációs lehetőségek A ZH-k előtt, illetve igény szerint, de maximum hetente 45 perc
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Dr. Paál Tamás: Fizika a gimnáziumok 9.,10.,11. évfolyama számára (Nemzeti Tankönyvkiadó)

  Dér – Radnai – Soós:  Fizikai Feladatok I-II. kötet (Holnap Kiadó)

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra28
  Félévközi készülés órákra14
  Felkészülés zárthelyire12
  Zárthelyi megírása 
  Házi feladat elkészítése 
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 
  Vizsgafelkészülés 
  Összesen60
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
  NévbeosztásMunkahely (tanszék, kutatóintézet stb.)
  Dr. Kornis János egyetemi docensFizika Tanszék