A MATLAB programozása

A tantárgy angol neve: MATLAB Programming

Adatlap utolsó módosítása: 2011. november 2.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Villamosmérnöki Szak

Műszaki Informatika Szak

Választható tárgy

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
TE119779 Tavaszi 2/0/0/f 3 1/1
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Varga Gábor,
4. A tantárgy előadója

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Varga Gábor

Egyetemi docens

Fizika Tanszék

     
5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

Matematikai analízis és lineáris algebra

6. Előtanulmányi rend
Ajánlott:

Matematika szigorlat

7. A tantárgy célkitűzése

A tárgy célja a számítógép programozás mélyebb elsajátítása egy konkrét, a tárgy keretei között számítógép segítségével megoldandó fizikai, műszaki vagy közgazdasági probléma kapcsán. A megoldandó feladat kiválasztása történhet a hallgató által is. A félév során a hallgató elsajátítja a MATLAB programozási nyelvet oktatói segítséggel. A MATLAB negyedik generációs programnyelv, a műszaki számítások programnyelve. Rendkívüli előnye, hogy a felhasználónak nem a programozás mikéntjére, hanem inkább a megoldandó problémára kell koncentrálnia. Ez a későbbi tanulmányokban illetve a kutatásban időmegtakarítást jelenthet.

8. A tantárgy részletes tematikája

1., A MATLAB környezetének és programozásának a megismerése: mátrix műveletek, a lineáris algebra elemei, egy-, két- és háromváltozós függvények ábrázolása, nyomtatás, file kezelés, vezérlő utasítások, interaktív felhasználói grafikus felület.

Objektum orientált programozás.

2., Algoritmusok programozásának az elsajátítása numerikus integrálást, deriválást, közönséges és parciális diffrenciál-egyenleteket megoldó programok írásával. Hibakeresés.

3., Programtervezés. A választott probléma számítógéppel segített megoldásának tervezése. Numerikus megoldó mag: numerikus módszerek, input output. File kezelés. Karakteres vagy grafikus felhasználói interface.

4., Programírás. A numerikus módszerek algoritmizálása. A megoldó mag felépítése. Az input, output állományok kezelését ellátó program, valamint a felhasználói felület megírása.

5., Programtesztelés. Az eredmények tesztelése esetlegesen ismert analitikus megoldás figyelembevételével. A kapott eredmények megbízhatóságát megadó paraméterek ill. eljárások beépítése a programba. Sebesség és memória igény optimalizálás.

6., Program dokumentáció. A program online és nyomtatott leírása. Súgó valamint "demo" beépítése a programba. A számítások során kapott eredmények kinyomtathatóságának biztosítása.

7., A féléves munka rövid ismertetése, amely egyben az értékelés időpontja is.

8., A félévközi jegy a két zárthelyi és a féléves feladat teljesítése alapján alakul ki.

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

: Számítástechnikai laboratórium egyéni számítógép használattal.

10. Követelmények

a. A szorgalmi időszakban: két zárthelyi és egy féléves feladat..

b. A vizsgaidőszakban: -

  1. Elővizsga: -
11. Pótlási lehetőségek

Egy sikertelen zárthelyi a szorgalmi időszakban a pótzárthelyin pótolható.
A sikertelen (pót)zárthelyi a pótlási héten különeljárási díj ellenében egy további alkalommal pótolható.

12. Konzultációs lehetőségek

zárthelyik előtt egy-egy alkalom.

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

The MATH WORKS Inc., Release 13 Product Family Documentation Set, 2002.

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

 

Kontakt óra

30

Félévközi készülés órákra

-

Felkészülés zárthelyire

15

Házi feladat elkészítése

45

Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

 

..

 

Vizsgafelkészülés

-

Összesen

90

15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Varga Gábor

Egyetemi docens

Fizika Tanszék