Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  A MATLAB programozása

  A tantárgy angol neve: MATLAB Programming

  Adatlap utolsó módosítása: 2011. november 2.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  Műszaki Informatika Szak

  Választható tárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  TE119779 Tavaszi 2/0/0/f 3 1/1
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Varga Gábor,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Varga Gábor

  Egyetemi docens

  Fizika Tanszék

       
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Matematikai analízis és lineáris algebra

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  Matematika szigorlat

  7. A tantárgy célkitűzése

  A tárgy célja a számítógép programozás mélyebb elsajátítása egy konkrét, a tárgy keretei között számítógép segítségével megoldandó fizikai, műszaki vagy közgazdasági probléma kapcsán. A megoldandó feladat kiválasztása történhet a hallgató által is. A félév során a hallgató elsajátítja a MATLAB programozási nyelvet oktatói segítséggel. A MATLAB negyedik generációs programnyelv, a műszaki számítások programnyelve. Rendkívüli előnye, hogy a felhasználónak nem a programozás mikéntjére, hanem inkább a megoldandó problémára kell koncentrálnia. Ez a későbbi tanulmányokban illetve a kutatásban időmegtakarítást jelenthet.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  1., A MATLAB környezetének és programozásának a megismerése: mátrix műveletek, a lineáris algebra elemei, egy-, két- és háromváltozós függvények ábrázolása, nyomtatás, file kezelés, vezérlő utasítások, interaktív felhasználói grafikus felület.

  Objektum orientált programozás.

  2., Algoritmusok programozásának az elsajátítása numerikus integrálást, deriválást, közönséges és parciális diffrenciál-egyenleteket megoldó programok írásával. Hibakeresés.

  3., Programtervezés. A választott probléma számítógéppel segített megoldásának tervezése. Numerikus megoldó mag: numerikus módszerek, input output. File kezelés. Karakteres vagy grafikus felhasználói interface.

  4., Programírás. A numerikus módszerek algoritmizálása. A megoldó mag felépítése. Az input, output állományok kezelését ellátó program, valamint a felhasználói felület megírása.

  5., Programtesztelés. Az eredmények tesztelése esetlegesen ismert analitikus megoldás figyelembevételével. A kapott eredmények megbízhatóságát megadó paraméterek ill. eljárások beépítése a programba. Sebesség és memória igény optimalizálás.

  6., Program dokumentáció. A program online és nyomtatott leírása. Súgó valamint "demo" beépítése a programba. A számítások során kapott eredmények kinyomtathatóságának biztosítása.

  7., A féléves munka rövid ismertetése, amely egyben az értékelés időpontja is.

  8., A félévközi jegy a két zárthelyi és a féléves feladat teljesítése alapján alakul ki.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  : Számítástechnikai laboratórium egyéni számítógép használattal.

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban: két zárthelyi és egy féléves feladat..

  b. A vizsgaidőszakban: -

  1. Elővizsga: -
  11. Pótlási lehetőségek

  Egy sikertelen zárthelyi a szorgalmi időszakban a pótzárthelyin pótolható.
  A sikertelen (pót)zárthelyi a pótlási héten különeljárási díj ellenében egy további alkalommal pótolható.

  12. Konzultációs lehetőségek

  zárthelyik előtt egy-egy alkalom.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  The MATH WORKS Inc., Release 13 Product Family Documentation Set, 2002.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

   

  Kontakt óra

  30

  Félévközi készülés órákra

  -

  Felkészülés zárthelyire

  15

  Házi feladat elkészítése

  45

  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

   

  ..

   

  Vizsgafelkészülés

  -

  Összesen

  90

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Varga Gábor

  Egyetemi docens

  Fizika Tanszék