Vállalatgazdaságtan

A tantárgy angol neve: Business Economics

Tantárgykód: KOKG9965

A tantárgyhoz nincs feltöltve adatlap.