Modern irányitáselmélet II

A tantárgy angol neve: Modern control theory II.

Adatlap utolsó módosítása: 2014. február 14.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Ph.D. képzés

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
KOKAD002 2 4/0/0/v 5 2
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Bokor József, Közlekedés- és Járműirányítási Tanszék
4. A tantárgy előadója

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

 Bauer Péter
 tudományos munkatárs
 Közlekedés- és Járműirányítási Tsz

Bokor József

egyetemi tanár

Közlekedés- és Járműirányítási Tsz

Gáspár Péter
egyetemi tanár
Közlekedés- és Járműirányítási Tsz
5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

Szabályozástechnika, lineáris algebra alapjai.

6. Előtanulmányi rend
Ajánlott:

H2 és H analízis és szintézis, l1-irányítás.

7. A tantárgy célkitűzése

A modern és posztmodern rendszer- és irányításelmélet elsajátítása.

8. A tantárgy részletes tematikája

H2 és H problémák

Formális H2 optimalizálás LQG/LTR*-n keresztül

H2 és H problémák állapottérbeli megoldása

Kimenet-visszacsatolás

Speciális problémák (FI, FC, DF, OE)*

μ és l1 robusztus analízis és szintézis

Struktúrált szinguláris érték analízis és szintézis

l1 analízis, szintézis

* LQG = Linear Quadratic Gaussian

LTR = Loop Transfer Recovery

FI = Full Information

FC = Full Control

DF = Disturbance Feedforward

OE = Output Estimation

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

Előadás + gyakorlat (labor), MATLAB-bázisú feladatmegoldásokkal.

10. Követelmények

a. A szorgalmi időszakban: kiadott feladatok megoldása.

b. A vizsgaidőszakban: szóbeli vizsga

c. Elővizsga: -

11. Pótlási lehetőségek A TVSZ szerint
12. Konzultációs lehetőségek Megbeszélés szerint
13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

Kemin Zhon: Essentials of Robust Control

Kemin Zhon: Robust and Optimal Control

G. Balas: μ-Synthesis and Analysis (MATLAB Toolbox References)

Bokor J, Gáspár P, Szabó Z: Robust control theory with automotive applications. Budapest: Typotex Kiadó, 2013. 278 p.

 

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra52
Félévközi készülés órákra 26
Felkészülés zárthelyire 
Házi feladat elkészítése 25
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 15
Vizsgafelkészülés 32
Összesen 150
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Bokor József

egyetemi tanár

Közlekedésautomatikai Tsz.

 

tanszékvezető