Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Modern irányitáselmélet I.

  A tantárgy angol neve: Modern control theory I.

  Adatlap utolsó módosítása: 2014. február 15.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Ph.D. képzés

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  KOKAD001 1 4/0/0/v 5 1
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Bokor József,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Bokor József

  egyetemi tanár

  Közlekedés- és Járműirányítási Tanszék

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Szabályozástechnika, lineáris algebra alapjai.

  7. A tantárgy célkitűzése

  A modern és posztmodern rendszer- és irányításelmélet elsajátítása, a rendszerelméleti alapoktól az LQG/LTR szabályozók és robusztusságig.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Alapok

  Jelek és rendszerek (norma, operátor)

  Visszacsatolás alapjai

  Bizonytalanságok

  Stabilitás

  Minőségi jellemzők

  Lineáris tört transzformáció (LFT)

  Definició

  Parametrikus bizonytalanságok modellezése

  LQR, LQG, LTR*

  Az LQR probléma megoldása

  Optimális állapotvisszacsatolás minőségi és robusztus tulajdonságai

  Zajelnyomási probléma az LQR-nél

  Minimax kritériumon alapuló megoldás

  LQG probléma megoldása

  LQG szabályzó robusztussága

  Hurokátvitel javítása (LTR)

  *LQR = Linear Quadratic Regulator

  LQG = Linear Quadratic Gaussian

  LTR = Loop Transfer Recovery

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Előadás + gyakorlat (labor),MATLAB-bázisú feladatmegoldásokkal.

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban: kiadott feladatok megoldása

  b. A vizsgaidőszakban: szóbeli vizsga

  c. Elővizsga: -

  11. Pótlási lehetőségek A TVSZ szerint.
  12. Konzultációs lehetőségek Megbeszélés szerint.
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Kemin Zhon: Essentials of Robust Control

  Kemin Zhon: Robust and Optimal Control

  G. Balas: μ-Synthesis and Analysis (MATLAB Toolbox References)

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra 42
  Félévközi készülés órákra25
  Felkészülés zárthelyire 
  Házi feladat elkészítése25
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása18
  Vizsgafelkészülés40
  Összesen150
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Bokor József

  egyetemi tanár

  Közlekedés- és Járműirányítási Tanszék