Üzleti jog

A tantárgy angol neve: Business Law

Adatlap utolsó módosítása: 2024. május 10.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar
Villamosmérnöki szak, BSc képzés
Mérnök informatikus szak, BSc képzés
Gazdasági és humán ismeretek kötelező tantárgy

 

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
GT55A001   2/0/0/f 2  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Mezei Kitti,
A tantárgy tanszéki weboldala https://edu.gtk.bme.hu/local/tad/tad.php?id=237
4. A tantárgy előadója
Név:Beosztás:Tanszék, Int.:

Dr. Víg Zoltán
Dr. Perecz László
Dr. Träger Anikó

Hatvani képzés:

Dr. Víg Zoltán
Dr. Mezei Kitti
Dr. Schubauer Petra
Dr. Bárány Viktória Fanni
Dr. Grad-Gyenge Anikó

egyetemi adjunktus
egyetemi tanár
egyetemi tanársegéd

 

egyetemi adjunktus
egyetemi adjunktus
egyetemi adjunktus
egyetemi adjunktus
egyetemi docens

Üzleti Jog Tanszék
Üzleti Jog Tanszék
Üzleti Jog Tanszék

 

Üzleti Jog Tanszék
Üzleti Jog Tanszék
Üzleti Jog Tanszék
Üzleti Jog Tanszék
Üzleti Jog Tanszék

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít -
6. Előtanulmányi rend
Ajánlott:
nincs
7. A tantárgy célkitűzése
A tárgy célja, hogy ismereteket nyújtson az üzleti jog alapvető intézményeiről és szabályairól. Keretei között a mérnökhallgatók megismerik általában a magyar jogrendszer fölépítését és működését, illetve részletesebb ismereteket szereznek a gazdasági-üzleti élet jogi szabályozásának alapjairól. A tárgy ezért előbb a gazdasági jogot megalapozó alapismereteket nyújt a jog fogalmáról, az államszervezet fölépítéséről és működéséről, a jogforrási hierarchiáról, valamint a jogrendszerről. Ezt követően, részletesebben, sorra veszi a szerződési jog, a társasági jog legfontosabb intézményeit és szabályait, hogy végül az üzleti jog kapcsolódó jogterületeit – az iparjogvédelmet, a munkajogot illetve a versenyjogot – tekintse át.

 
8. A tantárgy részletes tematikája

Bevezetés, jogtan
Államtan, államszervezet, jogforrási rendszer
Jogrendszer, jogágak
EU-jog
Szerződési jog 1.
Szerződési jog 2.
Szerződési jog 3.
Társasági jog 1.
Társasági jog 2.
Társasági jog 3.
Iparjogvédelem
Munkajog
Versenyjog
Összefoglalás, konzultáció

Hatvani képzés:

Bevezetés, EU jog
Szerződési jog 1.
Szerződési jog 2.
Társasági jog
Iparjogvédelem
Munkajog

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Előadás, interaktív kérdezés lehetőségével

 
10. Követelmények A tárgy félévközi számonkéréssel teljesíthető (2 db zárthelyi dolgozat).
Az aláírás feltételei:
Az aláírás feltétele a magyar nyelvű kurzusokon a hallgatók számára a Moodle-ben heti rendszerességgel, az adott témához kapcsolódóan rendelkezésre bocsátott önellenőrző kérdések megválaszolása, valamint a foglalkozások 70%-án való részvétel.
11. Pótlási lehetőségek A javításra és pótlásra a BME TVSZ szerint kerül sor.


12. Konzultációs lehetőségek Egyeztetés szerint.

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom Előadásanyagok. Kötelező irodalom a tanuláshoz felhasználható az előadásokon bemutatott slide show, amely a tantárgy honlapjáról letölthető.
14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra28
Félévközi készülés órákra 
Felkészülés zárthelyire32
Házi feladat elkészítése 
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 
Vizsgafelkészülés 
Összesen60
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta Dr. Perecz László DsC. egyetemi tanár