Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Üzleti jog

  A tantárgy angol neve: Business Law

  Adatlap utolsó módosítása: 2024. május 10.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  Villamosmérnöki szak, BSc képzés
  Mérnök informatikus szak, BSc képzés
  Gazdasági és humán ismeretek kötelező tantárgy

   

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  GT55A001   2/0/0/f 2  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Mezei Kitti,
  A tantárgy tanszéki weboldala https://edu.gtk.bme.hu/local/tad/tad.php?id=237
  4. A tantárgy előadója
  Név:Beosztás:Tanszék, Int.:

  Dr. Víg Zoltán
  Dr. Perecz László
  Dr. Träger Anikó

  Hatvani képzés:

  Dr. Víg Zoltán
  Dr. Mezei Kitti
  Dr. Schubauer Petra
  Dr. Bárány Viktória Fanni
  Dr. Grad-Gyenge Anikó

  egyetemi adjunktus
  egyetemi tanár
  egyetemi tanársegéd

   

  egyetemi adjunktus
  egyetemi adjunktus
  egyetemi adjunktus
  egyetemi adjunktus
  egyetemi docens

  Üzleti Jog Tanszék
  Üzleti Jog Tanszék
  Üzleti Jog Tanszék

   

  Üzleti Jog Tanszék
  Üzleti Jog Tanszék
  Üzleti Jog Tanszék
  Üzleti Jog Tanszék
  Üzleti Jog Tanszék

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít -
  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:
  nincs
  7. A tantárgy célkitűzése
  A tárgy célja, hogy ismereteket nyújtson az üzleti jog alapvető intézményeiről és szabályairól. Keretei között a mérnökhallgatók megismerik általában a magyar jogrendszer fölépítését és működését, illetve részletesebb ismereteket szereznek a gazdasági-üzleti élet jogi szabályozásának alapjairól. A tárgy ezért előbb a gazdasági jogot megalapozó alapismereteket nyújt a jog fogalmáról, az államszervezet fölépítéséről és működéséről, a jogforrási hierarchiáról, valamint a jogrendszerről. Ezt követően, részletesebben, sorra veszi a szerződési jog, a társasági jog legfontosabb intézményeit és szabályait, hogy végül az üzleti jog kapcsolódó jogterületeit – az iparjogvédelmet, a munkajogot illetve a versenyjogot – tekintse át.

   
  8. A tantárgy részletes tematikája

  Bevezetés, jogtan
  Államtan, államszervezet, jogforrási rendszer
  Jogrendszer, jogágak
  EU-jog
  Szerződési jog 1.
  Szerződési jog 2.
  Szerződési jog 3.
  Társasági jog 1.
  Társasági jog 2.
  Társasági jog 3.
  Iparjogvédelem
  Munkajog
  Versenyjog
  Összefoglalás, konzultáció

  Hatvani képzés:

  Bevezetés, EU jog
  Szerződési jog 1.
  Szerződési jog 2.
  Társasági jog
  Iparjogvédelem
  Munkajog

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Előadás, interaktív kérdezés lehetőségével

   
  10. Követelmények A tárgy félévközi számonkéréssel teljesíthető (2 db zárthelyi dolgozat).
  Az aláírás feltételei:
  Az aláírás feltétele a magyar nyelvű kurzusokon a hallgatók számára a Moodle-ben heti rendszerességgel, az adott témához kapcsolódóan rendelkezésre bocsátott önellenőrző kérdések megválaszolása, valamint a foglalkozások 70%-án való részvétel.
  11. Pótlási lehetőségek A javításra és pótlásra a BME TVSZ szerint kerül sor.


  12. Konzultációs lehetőségek Egyeztetés szerint.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom Előadásanyagok. Kötelező irodalom a tanuláshoz felhasználható az előadásokon bemutatott slide show, amely a tantárgy honlapjáról letölthető.
  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra28
  Félévközi készülés órákra 
  Felkészülés zárthelyire32
  Házi feladat elkészítése 
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 
  Vizsgafelkészülés 
  Összesen60
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta Dr. Perecz László DsC. egyetemi tanár