Gazdasági jog I- Jogi-államtani-államszervezeti ismeretek KG

A tantárgy angol neve: Business Law I - Legal-, State and State Adm. studies

Tantárgykód: GT551232

A tantárgyhoz nincs feltöltve adatlap.