Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  A tanulásból a munkába

  A tantárgy angol neve: From Learning to Work

  Adatlap utolsó módosítása: 2016. március 27.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki szak

  Mérnök informatikus szak

  Egészségügyi mérnöki szak

  Gazdaságinformatikus szak

  Szabadon választható tantárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  GT52V101   2/0/0/f 2  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Kun Ágota,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Kun Ágota

  egy. adjunktus

  APPI, Ergonómai és Pszichológia Tanszék

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít -
  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:
  -
  7. A tantárgy célkitűzése

  A kurzus alapvető célja a munka- és munkahely-választást, a munkavégzést, a munkában való megfelelést meghatározó egyéni és szervezeti tényezők áttekintése. További cél gyakorlati oldalról annak számba vétele, hogy melyek azok a lehetséges pszichológiai, munkapszichológiai szempontok, melyek lényegesek lehetnek a hallgatók számára ahhoz, hogy az egyetemi tanulmányok befejezése után megfelelő döntéseket hozzanak munkahelyválasztásukat, elhelyezkedésüket és munkahelyi viselkedésüket illetően.

  8. A tantárgy részletes tematikája

         Miben más a tanulás és a munka?

         A munkatevékenység jellemzői, ismérvei. Munka a XXI. században.

         Y generáció a munka világában (generációs jellemzők a munkahely keresésében és választásában, munkához való hozzáállás, karrier- és jövőelképzelés, stb.)

         Munkára való motiváció. A „dolgozó ember” jellemzőben mutatkozó eltérések. Milyen az ideális munkavállaló?

         Munkahely-, munka- és karrier-választás.

         Munkára jelentkezés: a toborzás és kiválasztás jellemzői és mai trendek a munkáltatóknál. Felkészülés a munkakeresésre.

         Munkahelyi szocializáció és beilleszkedés.

         Szervezeti kultúra jellemzői: formális és informális jellemzők (szervezeti felépítés, dress code, belső CSR, employer branding, sokszínűség menedzsment, stb.).

         Szervezeti folyamatok az emberi erőforrás gazdálkodás oldaláról (ösztönzés, teljesítményértékelés, képzés, fejlesztés, kiválasztás, leépítés, tehetséggondozás, vezető utánpótlás, stb.).

         A szervezet működése belülről – egyéni, társas és szervezeti jellemzők (kontraproduktív viselkedés, munkastressz, munkahelyi pletyka, elégedettség, elkötelezettség, szervezeti polgári viselkedés, a vezetés szerepe, stb.)

  -   Az ideális munka(hely) pozitív pszichológiai értelmezése (értelmes munka, munkahelyi jóllét és boldogság, egyéni erősségek a fejlesztésben, stb.)

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) előadás
  10. Követelmények

  A szorgalmi időszakban: 2 zárthelyi dolgozat, amelyből 1 kiváltható beadandó dolgozattal

  11. Pótlási lehetőségek

  A sikertelen zárthelyi a szorgalmi időszakban a pótzárthelyin pótolható. A sikertelen (pót)zárthelyi a pótlási héten egy további alkalommal pótolható.

  12. Konzultációs lehetőségek

  a kontakt alkalmak után személyesen minden héten

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  · Csányi Zsuzsanna, 2002. Karriermenedzselés, mint az egyéni és a szervezeti szükségletek találkozása In: Személyügyi ABC (szerk.: Szatmáriné dr. Balogh Mária) 8. rész 1. fejezet, Verlag Dashöfer, Budapest.

  ·  Tari Annamária, 2010. Y generáció. Jaffa Kiadó.

  ·  Daniel H. Pink, 2010. Motiváció 3.0 Ösztönzés másképp. HVG Könyvek.

  · Norbert F. Elbert, Karoliny Mártonné, Farkas Ferenc és Poór József: Személyzeti/emberi erőforrás menedzsment kézikönyv, KJK-KERSZÖV, 2000.

  ·    Klein, S. (2004). Munkapszichológia. (277-336)Budapest, Edge 2000 Kiadó.

  ·   Klein, S.(2007). Vezetés- és szervezetpszichológia.(220-223.) Budapest, Edge 2000 Kiadó.

  · Simon Barrow, Richard Mosley, 2008. The Employer Brand - Bringing the Best of Brand Management to People at Work. John Wiley & Sons.

  ·   Sarah Lewis, 2011. Positive Psychology at Work: How Positive Leadership and Appreciative Inquiry Create Inspiring Organizations. Wiley-Blackwell.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra28
  Félévközi készülés órákra-
  Felkészülés zárthelyire12
  Házi feladat elkészítése10
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása10
  Vizsgafelkészülés
  Összesen60
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Kun Ágota

  egy. adjunktus

  APPI, Ergonómia és Pszichológia Tanszék