Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Szoftver-ergonómia

  A tantárgy angol neve: Software ergonomics

  Adatlap utolsó módosítása: 2016. november 15.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar

  Minden mérnöki kar
  alapképzési szakjai
  Szabadon választható tantárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  GT52A009   2/0/0/f 2  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Hercegfi Károly,
  4. A tantárgy előadója
  Név:Beosztás:Tanszék:
  Dr. Hercegfi Károlyegyetemi docensErgonómia és Pszichológia Tanszék
  Szabó BálintPhD hallgató

  Ergonómia és Pszichológia Tanszék

  Laufer László
  egyetemi tanársegéd

  Ergonómia és Pszichológia Tanszék

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  -

  (nincs elvárt előismeret) 

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  NEM
  (Training.Code=("5N-A8")
  VAGY
  Training.Code=("5N-M8"))

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

  Ajánlott:
  -
  7. A tantárgy célkitűzése A tantárgy célja, hogy a hallgatók megismerjék az emberi információ-feldolgozás, a szoftver-ergonómia és a felhasználói élmény tervezésének alapjait, szemléletét és gyakorlati módszereit.
  8. A tantárgy részletes tematikája

  1.

  Ergonómia, ember-számítógép interakció, felhasználói felület tervezése, interakciódizájn, használhatóság, felhasználói élmény, termékélmény és kapcsolódó fogalmak összefüggései.
  Tervezési megközelítések az emberi különbségek figyelembe vételével. A felhasználói kör bemutatása user profile segítségével. Tipizált felhasználók (perszónák), tipizált használati módok (use cases) és szcenáriók alkalmazása a fejlesztés során (gyakorlat).

  2.

  Az emberi érzékelés alapjaiból következő tervezési irányelvek: A Weber-Fechner és a Stevens féle érzetfüggvényekből következő grafikai és egyéb irányelvek. A Fitt törvény alkalmazása a felhasználói felületen: a kézmozgás érzékeléséből következő képernyő-elrendezési lehetőségek.
  Az emberi látás működéséből következő irányelvek: A receptorok működése és a komplementer utókép, szemmozgások, mozgáskiemelés. kontrasztkiemelés, a színérzékelés emberi sajátosságaiból (a komplementer színekből) adódó irányelvek. Színhűség és színterek.

  3.

  Az emberi észlelés működéséből következő irányelvek: Jelek és jelképek megválasztásának szempontjai. Rövidtávú memória, hosszútávú memória. Választási lehetőségek tervezésének általános szempontjai kezdő és gyakorlott felhasználók esetében. Hick törvény: a döntési idők a döntés információtartalma függvényében.

  4.

  Nem tisztán racionális alapú döntéseket hozó felhasználót feltételező tervezési megfontolások.
  Metaforák. Desktop metafora.
  A szoftver illesztése különböző kognitív stílusú felhasználókhoz.
  Mikrointerakciók.
  Általános tervezési irányelvek (design guidelines).

  5.

  Szoftverkörnyezet-specifikus elvek (style guides).
  A szoftverek minőségére vonatkozó jogszabályok és szabványok.
  A Design for All szemlélet és a Rés elmélet szerinti fogyatékosság-fogalom. A W3C.org akadálymentesítési irányelvei (WAI WCAG).

  6.

  A potenciális felhasználóktól való információnyerés módszerei: megfigyelés, interjú, fókuszcsoport, kérdőív, design-etnográfia, Q‑sorting stb.

  7.

  Feladatelemzés és -modellezés. Feladatrétegek feltérképezése (Task Layer Maps). A GOMS modell és továbbfejlesztett változatai: méretezés gyakorlott felhasználókra.

  8.

  A koncepció- és prototípuskészítés alapjai: sketching, wireframing, prototyping. Az interakció-design történetmesélési alapjai: storyboarding. Az információ-architektúra koncepciójának kialakításához módszer: kártyarendezés (card sorting).
  Tervezési kérdések eldöntése egyszerű kísérletek végzése útján – A/B testing.

  9.

  A szoftverek használhatósági vizsgálatának analitikus módszerei. Kognitív bejárás. Nielsen-féle heurisztikus elemzés.
  Egyszerű empirikus vizsgálat már a termékötlet szintjén: Paper prototyping, Óz, a nagy varázsló.

  10.

  A szoftverek használhatósági vizsgálatának empirikus módszerei 2.: Képernyőrögzítésen, eseménynaplózáson és videoelemzésen alapuló használhatósági vizsgálat. Felhasználóktól a használhatósági vizsgálatok során nyert objektív esemény-adatok (pl. billentyű- és egérműveletek) elemzése. Webes és egyéb naplófájlok (logfájlok) elemzése Google Analytics és egyéb eszközökkel. A hangosan gondolkozás módszere (Think Aloud protocol) és a gondolatok elmondása visszajátszás közben (Retrospective Think Aloud protocol). 

  11.

  Zárthelyi dolgozat.

  12.

  A szoftverek használhatósági vizsgálatának empirikus módszerei 3.: Szemmozgáskövetés. Esettanulmányok.

  13.

  A szoftverek használhatósági vizsgálatának empirikus módszerei 4.: A mentális erőfeszítés és mérése. Fiziológiai jelek (szívritmus-variabilitás, pupillometria, bőr-vezetőképesség, EEG) alkalmazása. Egy összetett empirikus vizsgálati módszer: az INTERFACE. Esettanulmányok.

  14.

  Team-interakció és Computer Supported Cooperative Work.
  Különleges felhasználói felületek: virtuális valóság; új fejlesztési irányok.
  PótZH.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) előadás
  10. Követelmények

  a.       A szorgalmi időszakban:  zárthelyi + házi feladat.

  A félévközi jegyet 60%-ban egy házi feladatra kapott jegy, 40%-ban pedig a ZH eredménye határozza meg. A házi feladat témája három opció közül választható (irányelvek, metaforák, mikrointerakciók). Mindhárom opcióra jellemző, hogy három mikrotartalom feltöltéséből áll, azaz a választott irányelv, metafora, ill, mikrointerakcióra vonatkozó példákat kell gyűjteni. 

  b.       A vizsgaidőszakban: -

  11. Pótlási lehetőségek

  A zárthelyi dolgozat az utolsó oktatási heti pótZH-n és a pótlási heti pótpótZH-n pótolható.

  A házi feladat a pótlási hét végéig pótolható.

  12. Konzultációs lehetőségek Konzultáció email-en egyeztetett időpontokban lehetséges.
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Ajánlott irodalom:

   

  Buxton, B. (2007): Sketching User Experiences. San Francisco: Elsevier - Morgan Kaufman.

  Caldwell, B., Cooper, M., Reid, L.G., Vanderheiden, G. (2008): Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0. W3C. http://www.w3.org/TR/WCAG20/

  Caroll, J. M. (eds.) (2003): HCI Models, Theories and Frameworks - Toward a Multidisciplinary Science. San Francisco: Morgan Kaufmann.

  Izsó L., Becker Gy. (szerk.) (2011): Termékélmény. Budapest: Akadémiai Kiadó.

  Krug, S. (2008): Ne törd a fejem! Budapest: HVG Kiadó.

  Kangyal A., Laufer L. (szerk.) (2011): Gépérzet. Budapest: L'Harmattan Kiadó.

  Quesenbery, W., Brooks, K. (2010): Storytelling for User Experience. New York: Rosenfeld Media.

  Rogers, Y., Sharp, H., Preece, J. (2011): Interaction Design Beyond Human-Computer Interaction. Chichester, West Sussex: Wiley.

  Rubin, J., Chisnell, D. (2008): Handbook of Usability Testing. Indianapolis, IN: Wiley.

  Shneiderman, B. (1987, 2009): Designing the User Interface. Reading, MA: Addison-Wesley.

  Weinschenk, S. (2011): 100 dolog amit minden tervezőnek tudnia kell az emerekről. Budapest: Kiskapu.

   

  Ask Tog - Bruce Tognazzini oldala http://www.asktog.com/

  Johnny Holland: It's all about interaction - Johnny Holland oldala http://johnnyholland.org/

  Measuring U cég blogja http://www.measuringu.com/blog.php

  Nielsen Norman Group cég honlapján Jacob Nielsen és Don Norman cikkei http://www.nngroup.com/articles/

  Don Norman: Designing For People - Don Norman oldala http://www.jnd.org/

  Usabilla cég blogja http://blog.usabilla.com/

  UX Booth online publikációs hely http://www.uxbooth.com/

  UX Magazin online publikációs hely http://uxmag.com/

  UX Matters online folyóirat http://www.uxmatters.com/

  UX Movement blog http://uxmovement.com/

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra28
  Félévközi készülés órákra 
  Felkészülés zárthelyire11
  Házi feladat elkészítése21
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása
  Vizsgafelkészülés 
  Összesen60
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
  Név:Beosztás:Tanszék:
  Dr. Hercegfi Károlyegyetemi docensErgonómia és Pszichológia T.