Karriertervezés

A tantárgy angol neve: Career planning

Adatlap utolsó módosítása: 2012. október 10.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem
Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar

Minden mérnöki kar
Alapképzési szakjai
Szabadon választható tantárgy

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
GT52A006   2/0/0/f 2  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Takács Ildikó,
4. A tantárgy előadója
Név:Beosztás:Tanszék, Int.:
Dr. Takács Ildikóegyetemi docens

Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Intézet
Ergonómia és Pszichológia Tanszék

7. A tantárgy célkitűzése

A tantárgy célja, hogy a hallgatók megismerjék azokat a tényezőket, amelyek meghatározzák szakmai karrierjük alakulását.
A szakmai karrier alakításához szükséges képességek és készségek feltárása, megismerése és fejlesztése.

 

8. A tantárgy részletes tematikája A munka szerepe és hatása az ember életében. A pálya elvárásai és az azt betöltő személy tulajdonságainak összeillése. Az érdeklődés, a képességek jellemzői, az önismeret fontossága a munkakör és a szakmai terület kiválasztásában. A pálya, mint a karrier fogalma, a karriert meghatározó tényezők és a karrier mintázatok jellemzői. A szocializáció alapfogalmai, a szakmai és munkahelyi szocializáció. A munkafolyamat, a társas közeg és a fizikai környezet hatása a munkavégzőre. A munkával való elégedettség feltételei, a munkamotiváció elméletei. A különféle karrier lehetőségek, a munkaerő-piac igényei és a személy elvárásai. A karrier alakulása és az élethossziglani tanulás összefüggései. Tájékozódás forrásai és lehetőségei a munkaerő-piacon. A munkavállalás útja. Álláskeresési technikák.
9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) előadás
10. Követelmények a.       A szorgalmi időszakban:  zárthelyi
b.       A vizsgaidőszakban: írásbeli vizsga
11. Pótlási lehetőségek a zárthelyi dolgozat pótlása a vizsgaidőszak első 2 hetében
12. Konzultációs lehetőségek az oktató által megadott időpontokban
13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom Roe,  A.: A foglalkozás szerepe az egyén életében in: Pályalélektan szöveggyűjtemény. Szerk: Ritoók Pálné, G. Tóth Mária. Tankönyvkiadó, Budapest, 1989. Klein Sándor: (1998): Munkapszichológia. SHL Könyvek Langer Katalin (2001): Karriertervezés. Telosz Kiadó, Budapest

Pintér Zsolt (1996):Hogyan csináljunk karriert? HVG Kiadó Rt. Budapest,.

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra28
Félévközi készülés órákra 
Felkészülés zárthelyire8
Házi feladat elkészítése
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása
Vizsgafelkészülés24
Összesen60
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
Név:Beosztás:Tanszék, Int.:
Dr. Takács Ildikóegyetemi docens

Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Intézet
Ergonómia és Pszichológia Tanszék