Ergonómia

A tantárgy angol neve: Ergonomics

Adatlap utolsó módosítása: 2012. október 10.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem
Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar

Minden mérnöki kar
Alapképzési szakjai
Szabadon választható tantárgy

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
GT52A001   2/0/0/f 2  
4. A tantárgy előadója

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Hercegfi Károly

egyetemi docens

Ergonómia és Pszichológia T.

Dr. Németh Edit

egyetemi adjunktus

Ergonómia és Pszichológia T.

Mischinger Gábor

laborvezető mérnök

Ergonómia és Pszichológia T.

Jókai Erika

egyetemi tanársegéd

Ergonómia és Pszichológia T.

7. A tantárgy célkitűzése

A tárgy alapvető célkitűzése az ergonómia szemléletének elsajátítása. A résztvevők érzékennyé válnak a különböző fejlesztési folyamatok menedzselése során a legkülönbözőbb felhasználói jellemzőkből származó követelmények szerepére.

8. A tantárgy részletes tematikája

 

Bevezetés:

Az ergonómia fogalma, története. Az ergonómia fő célkitűzései. Ergonómiai minőség. Az ergonómia, mint értékteremtő.

A műszaki és gazdasági tervezés során figyelembe veendő emberi jellemzők:

1.: Emberi testméretek és mozgástartományok. Statikus és dinamikus antropometria. Az antropometriai szempontok érvényesítése az ergonómiai elemzés és tervezés során. A számítógéppel támogatott antropometriai tervezés.

2.: A fizikai munka és a szellemi munka fiziológiai és pszichológiai hatásai: megterhelés, igénybevétel, stressz. Munkatevékenység, munkarend és munkakör tervezése.

3.: Az emberi testfelépítésből és fiziológiai jellemzőkből következő tervezési követelmények. Tervezés különböző testhelyzetekre. Az álló és ülő testhelyzet speciális kérdései. Az ülés.

4.: Az érzékelés emberi jellemzőiből következő tervezési követelmények: az érzékelés általános jellemzői; a látás alapvető működése, kontrasztkiemelés, mozgáskiemelés, színérzékelés.

5.: Az emberi megismerés pszichológiai alapjaiból következő tervezési követelmények: választási lehetőségek tervezésének szempontjai; jelek és jelképek; a szelektív figyelem és a nem tisztán racionális alapú döntéseket hozó felhasználó; a korábbi tapasztalatok és a metaforák szerepe; különböző kognitív stílusú felhasználók. Demonstrációk. 

A fizikai és társas környezettel kapcsolatos ergonómiai alapelvek:

A környezeti tényezők (fényviszonyok, zaj, rezgések, klíma, levegőminőség) fiziológiai hatásai az emberre és az ebből következő tervezési irányelvek, normák és szabványok. A társas kapcsolatok és a kommunikáció befolyásolása a munkahelyi környezet kialakításával. 

Az ergonómia gyakorlati alkalmazása:

1.: Iroda-ergonómia. Kisebb irodák és nagylégterű irodák. Munkakörnyezet ergonómiai értékelése és tervezése. A fizikai és a szociális környezet ergonómiai szempontjainak alkalmazása. Képernyős munkahelyek kialakítása. Bevezetés a szoftver-ergonómiába. A felhasználói felület tervezésének általános irányelvei. Szoftvervizsgálati lehetőségek rövid bemutatása.

2.: „Design for all”. Tervezés speciális felhasználói rétegek számára. Elvek és követelmények. Módszerek és gyakorlati megoldások. A fizikai környezet (többek közt irodák és tágabb környezetük), valamint a közlekedési eszközök (környezet) kialakítása. Akadálymentesítés.

3.: Az ipari munkahelyek ergonómiai szempontú kialakításának elvei és módszerei. A munkahelyi környezeti ártalmakkal szembeni védekezés.

 

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) előadás
10. Követelmények Két zárthelyi dolgozat megírása
11. Pótlási lehetőségek a zárthelyi dolgozat pótlása a vizsgaidőszak első 2 hetében
12. Konzultációs lehetőségek e-mail útján, továbbá az oktatóval előre egyeztetett időpontban.
13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

Hercegfi K., Izsó L. (szerk.) (2007): Ergonómia. Typotex Kiadó, Budapest.

A tanszék honlapjáról (www.erg.bme.hu) letölthető dokumentumok. 


14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra28
Félévközi készülés órákra
Felkészülés zárthelyire24
Házi feladat elkészítése
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása6
Vizsgafelkészülés 
Összesen60
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Hercegfi Károly

egyetemi docens

Ergonómia és Pszichológia T.