Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Ergonómia

  A tantárgy angol neve: Ergonomics

  Adatlap utolsó módosítása: 2012. október 10.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Budapesti Műszaki és
  Gazdaságtudományi Egyetem
  Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar

  Minden mérnöki kar
  Alapképzési szakjai
  Szabadon választható tantárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  GT52A001   2/0/0/f 2  
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Hercegfi Károly

  egyetemi docens

  Ergonómia és Pszichológia T.

  Dr. Németh Edit

  egyetemi adjunktus

  Ergonómia és Pszichológia T.

  Mischinger Gábor

  laborvezető mérnök

  Ergonómia és Pszichológia T.

  Jókai Erika

  egyetemi tanársegéd

  Ergonómia és Pszichológia T.

  7. A tantárgy célkitűzése

  A tárgy alapvető célkitűzése az ergonómia szemléletének elsajátítása. A résztvevők érzékennyé válnak a különböző fejlesztési folyamatok menedzselése során a legkülönbözőbb felhasználói jellemzőkből származó követelmények szerepére.

  8. A tantárgy részletes tematikája

   

  Bevezetés:

  Az ergonómia fogalma, története. Az ergonómia fő célkitűzései. Ergonómiai minőség. Az ergonómia, mint értékteremtő.

  A műszaki és gazdasági tervezés során figyelembe veendő emberi jellemzők:

  1.: Emberi testméretek és mozgástartományok. Statikus és dinamikus antropometria. Az antropometriai szempontok érvényesítése az ergonómiai elemzés és tervezés során. A számítógéppel támogatott antropometriai tervezés.

  2.: A fizikai munka és a szellemi munka fiziológiai és pszichológiai hatásai: megterhelés, igénybevétel, stressz. Munkatevékenység, munkarend és munkakör tervezése.

  3.: Az emberi testfelépítésből és fiziológiai jellemzőkből következő tervezési követelmények. Tervezés különböző testhelyzetekre. Az álló és ülő testhelyzet speciális kérdései. Az ülés.

  4.: Az érzékelés emberi jellemzőiből következő tervezési követelmények: az érzékelés általános jellemzői; a látás alapvető működése, kontrasztkiemelés, mozgáskiemelés, színérzékelés.

  5.: Az emberi megismerés pszichológiai alapjaiból következő tervezési követelmények: választási lehetőségek tervezésének szempontjai; jelek és jelképek; a szelektív figyelem és a nem tisztán racionális alapú döntéseket hozó felhasználó; a korábbi tapasztalatok és a metaforák szerepe; különböző kognitív stílusú felhasználók. Demonstrációk. 

  A fizikai és társas környezettel kapcsolatos ergonómiai alapelvek:

  A környezeti tényezők (fényviszonyok, zaj, rezgések, klíma, levegőminőség) fiziológiai hatásai az emberre és az ebből következő tervezési irányelvek, normák és szabványok. A társas kapcsolatok és a kommunikáció befolyásolása a munkahelyi környezet kialakításával. 

  Az ergonómia gyakorlati alkalmazása:

  1.: Iroda-ergonómia. Kisebb irodák és nagylégterű irodák. Munkakörnyezet ergonómiai értékelése és tervezése. A fizikai és a szociális környezet ergonómiai szempontjainak alkalmazása. Képernyős munkahelyek kialakítása. Bevezetés a szoftver-ergonómiába. A felhasználói felület tervezésének általános irányelvei. Szoftvervizsgálati lehetőségek rövid bemutatása.

  2.: „Design for all”. Tervezés speciális felhasználói rétegek számára. Elvek és követelmények. Módszerek és gyakorlati megoldások. A fizikai környezet (többek közt irodák és tágabb környezetük), valamint a közlekedési eszközök (környezet) kialakítása. Akadálymentesítés.

  3.: Az ipari munkahelyek ergonómiai szempontú kialakításának elvei és módszerei. A munkahelyi környezeti ártalmakkal szembeni védekezés.

   

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) előadás
  10. Követelmények Két zárthelyi dolgozat megírása
  11. Pótlási lehetőségek a zárthelyi dolgozat pótlása a vizsgaidőszak első 2 hetében
  12. Konzultációs lehetőségek e-mail útján, továbbá az oktatóval előre egyeztetett időpontban.
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Hercegfi K., Izsó L. (szerk.) (2007): Ergonómia. Typotex Kiadó, Budapest.

  A tanszék honlapjáról (www.erg.bme.hu) letölthető dokumentumok. 


  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra28
  Félévközi készülés órákra
  Felkészülés zárthelyire24
  Házi feladat elkészítése
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása6
  Vizsgafelkészülés 
  Összesen60
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Hercegfi Károly

  egyetemi docens

  Ergonómia és Pszichológia T.