Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Karriertervezés

  A tantárgy angol neve: Career planning

  Adatlap utolsó módosítása: 2012. május 15.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  Minden mérnöki kar

   

  Alapképzési szakjai

   

  Szabadon választható tantárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  GT529832   2/0/0/v 2  
  4. A tantárgy előadója
  Név:Beosztás:Tanszék, Int.:
  Dr. Takács Ildikó egyetemi docens

  Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Intézet

  Ergonómia és Pszichológia Tanszék

  7. A tantárgy célkitűzése

  A tantárgy célja, hogy a hallgatók megismerjék azokat a tényezőket, amelyek meghatározzák szakmai karrierjük alakulását.

  A szakmai karrier alakításához szükséges képességek és készségek feltárása, megismerése és fejlesztése.

   

  8. A tantárgy részletes tematikája A munka szerepe és hatása az ember életében. A pálya elvárásai és az azt betöltő személy tulajdonságainak összeillése. Az érdeklődés, a képességek jellemzői, az önismeret fontossága a munkakör és a szakmai terület kiválasztásában. A pálya, mint a karrier fogalma, a karriert meghatározó tényezők és a karrier mintázatok jellemzői. A szocializáció alapfogalmai, a szakmai és munkahelyi szocializáció. A munkafolyamat, a társas közeg és a fizikai környezet hatása a munkavégzőre. A munkával való elégedettség feltételei, a munkamotiváció elméletei. A különféle karrier lehetőségek, a munkaerő-piac igényei és a személy elvárásai. A karrier alakulása és az élethossziglani tanulás összefüggései. Tájékozódás forrásai és lehetőségei a munkaerő-piacon. A munkavállalás útja. Álláskeresési technikák.
  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) előadás
  10. Követelmények a.       A szorgalmi időszakban:  zárthelyi

  b.       A vizsgaidőszakban: írásbeli vizsga

  11. Pótlási lehetőségek a zárthelyi dolgozat pótlása a vizsgaidőszak első 2 hetében
  12. Konzultációs lehetőségek az oktató által megadott időpontokban
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom Roe,  A.: A foglalkozás szerepe az egyén életében
  in: Pályalélektan szöveggyűjtemény. Szerk: Ritoók Pálné, G. Tóth Mária. Tankönyvkiadó, Budapest, 1989. Klein Sándor: (1998): Munkapszichológia. SHL Könyvek Langer Katalin (2001): Karriertervezés. Telosz Kiadó, Budapest

  Pintér Zsolt (1996):Hogyan csináljunk karriert? HVG Kiadó Rt. Budapest,.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra28
  Félévközi készülés órákra
  Felkészülés zárthelyire8
  Házi feladat elkészítése
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása
  Vizsgafelkészülés24
  Összesen60
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
  Név:Beosztás:Tanszék, Int.:
  Dr. Takács Ildikó egyetemi docens

  Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Intézet

  Ergonómia és Pszichológia Tanszék