Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Szoftver ergonómia

  A tantárgy angol neve: Software ergonomics

  Adatlap utolsó módosítása: 2012. május 15.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi EgyetemGazdaság- és Társadalomtudományi KarMinden mérnöki kar
  Alapképzési szakjai
  Szabadon választható tantárgy

   

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  GT528802   2/0/0/v 2  
  4. A tantárgy előadója
  Név:Beosztás:Tanszék, Int.:
  Dr. Hercegfi Károly egyetemi docensErgonómia és Pszichológia T.
  Laufer Lászlóegyetemi tanársegédErgonómia és Pszichológia T.
  7. A tantárgy célkitűzése A tantárgy célja, hogy a hallgatók megismerjék az emberi információ-feldolgozás, a szoftver-ergonómia és a webusability alapjait, amelyek szükségesek a felhasználó barát szoftverek kialakításához. A tárgy keretében a hallgatók elsajátítják szükséges képességek és készségek feltárása, megismerése és fejlesztése.
  8. A tantárgy részletes tematikája

  Az ergonómia fogalma és története. Az emberi információ-feldolgozás alapjai: az érzékelés általános szabályai; a látás, képernyős megjelenítők vizuális minősége; az emberi információfeldolgozás modellje, észlelés, gestalt pszichológiai törvények, rövid- és hosszútávú memória. A szoftver-ergonómia alapjai keretében tárgyaljuk a participatív rendszerfejlesztést és rendszerbevezetést, a szoftverek használhatóságának (usability) fogalmát, a szoftverek minőségére vonatkozó jogszabályokat és szabványokat. Továbbá a szoftvertervezést segítő módszereket: tervezési irányelvek (design guidelines), Design space analysis, GOMS modell és kiterjesztései.

  Információnyerés a potenciális felhasználóktól: interjú, kérdőív,fókuszcsoport. Szoftver-értékelési módszerek: az intelligens termékek ergonómiai tesztelésének és minősítésének analitikus módszerei (Guideline review, GOMS-alapú és heurisztikus módszerek, kognitív bejárási technikák). Az intelligens termékek ergonómiai tesztelésének és minősítésének empirikus módszerei (paper prototyping,kontrollált laboratóriumi vizsgálatok és terep-vizsgálatok). Usability tesztelés hangos gondolkozással.

  Az emberi viselkedés szabályozásának szintjei; az emberi hibázás; az információ-feldolgozás féltekei specializációja; kognitív stílusokmentális modell, metaforak,

  Webusability. A pszichológiai megterhelés és igénybevétel; a mentális megterhelés és mérése. Az INTERFACE vizsgálóállomás. Szoftver-értékelési esettanulmányok.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) előadás
  10. Követelmények

  a.       A szorgalmi időszakban:  zárthelyi

  b.       A vizsgaidőszakban: -

  11. Pótlási lehetőségek a zárthelyi dolgozat pótlása a vizsgaidőszak első 2 hetében
  12. Konzultációs lehetőségek az oktató által megadott időpontokban
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Jakob Nielsen's Alertbox, October 6, 2008: When to Use Which User Experience Research Methods (http://www.useit.com/alertbox/user-research-methods.html)

  Izsó L., Antalovits M. (1997): Bevezetés az információ-ergonómiába. Emberi tényezők az információs technológiák fejlesztésében, bevezetésében és alkalmazásában. 185 oldal. Egyetemi jegyzet. BME Ergonómia és Pszichológia Tanszék.

  50/1999. EüM. rendelet.

  Ajánlott irodalom:

  Krug, S. (2008). Ne törd a fejem! HVG Kiadó.

  Kangyal A., Laufer L. (szerk.) (2011): Gépérzet.

  Caroll, J. M. (eds) (2003). HCI Models, Theories and Frameworks - Toward a Multidisciplinary Science. Morgan Kaufmann Pubishers, San Francisco.

  Gallitz, W. O. (2002). The Essential Guide to User Interface Design. Second edition. John Wiley & Sons, Inc. New York.

  Helander, M., Landauer, T. K., Prabhu, P. V. (eds) (1997). Handbook of Human-Computer Interaction. North-Holland, Elsevier.

  Newman, W. M., Lamming, M. G. (1996). Interactive System Design. Addison-Wesley Publishing Company Inc.

  Nielsen, J. (2000). Designing Web Usability: The Practice of Simplicity. New Riders Publishing.

  Nielsen, J., Mack, R. (1994). Usability Inspection Methods. John Wiley and Sons, Inc.

  Rubin, J. (2000). Handbook of Usability Testing: How to Plan, Design, and Conduct Effective Tests. John Wiley and Sons, Inc.

  Shneiderman, B. (1987, 1992). Designing the User Interface. Reading, MA: Addison-Wesley.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra28
  Félévközi készülés órákra
  Felkészülés zárthelyire8
  Házi feladat elkészítése
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása
  Vizsgafelkészülés24
  Összesen60
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
  Név:Beosztás:Tanszék, Int.:
  Dr. Hercegfi Károly egyetemi docens Ergonómia és Pszichológia T.